Under årets sex första månader betalade Region Skåne 100 miljoner kronor för hyrläkare. Det ska jämföras med 75 miljoner kronor 2018.

– Tyvärr har många lämnat Region Skåne och gått över till bemanningsföretag istället, säger Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande, till SVT Nyheter Skåne.

Inhyrningen av sjuksköterskor ökade under samma period ännu mer – från 65 miljoner kronor till 104 miljoner kronor.

– Dels är det slöseri med skattebetalarnas pengar och dels ger det sämre vård då det försämrar kontinuiteten och minskar chansen för patienten att komma tillbaka till samma läkare vid kommande besök, säger Region Skånes oppositionsråd Henrik Fritzon (S).

Ökningen kan ses i ljuset av att hyrkostnaderna dessförinnan har minskat i Skåne. Men totalt sett har kostnaderna gått upp. 

Läkartidningen har tittat på delårsrapporterna de tre senaste åren. Under perioden januari–augusti i år kostade inhyrd personal i sjukvården 310 miljoner kronor. Samma period 2018 var kostnaden 232 miljoner. 2017 var summan 213 miljoner. Det var dock en minskning från de 268 miljoner kronor det rörde sig om januari till augusti 2016.

Alla regioner har i en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting satt ett mål för hyroberoende, vilket i praktiken innebär att hyrkostnaderna ska vara max 2 procent av den totala personalkostnaden.

– Där har vi tidigare legat lägre. Men vi ligger fortfarande bra till i förhållande till andra regioner i Sverige, säger HR-direktör Karin Melander till Läkartidningen och fortsätter:

– Halvårsskiftet 2020 vill vi ner till 1,5 procent.

Som Läkartidningen tidigare berättat vill Region Skåne att läkare och sjuksköterskor som går från regionen till bemanningsföretag ska inte få jobba inom regionen på tolv månader.

Läs även:

Skåne vill ha ett års karens för hyrpersonal

Notan för inhyrda läkare minskar