Sedan Apotekstjänst den 1 oktober tog över distributionen av förbrukningsartiklar till sjukvården i fem regioner har leveranser uteblivit och försenats. Ett stort antal operationer har fått ställas in.

Nu har IVO beslutat att utreda problemen. Enligt SVT Nyheter vill tillsynsmyndigheten att de fem regionerna – Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro och Sörmland – svarar på ett antal frågor. Bland annat vill man få svar på om det gjordes en risk- och konsekvensanalys inför bytet av distributör och vad den i så fall visade.

Regionerna ska också svara på vilka patientsäkerhetsrisker som har identifierats med anledning av bristen på material, samt vilka åtgärder som har vidtagits.

Slutligen vill IVO veta hur regionerna kommer att utreda och följa upp det som har hänt, för att undvika liknande problem i framtiden.

 

Läs tidigare artiklar: 

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd

Läkarförening hoppas att leveranskaoset blir ögonöppnare

Dalarna ställer in operationer

Region Uppsala ska bygga upp beredskapslager

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst riskerar vite

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge