Läkare utan gränser bedömer sig inte längre kunna verka i området på ett säkert sätt, på grund av det extremt skakiga läge som just nu råder. Ett läge som sannolikt ytterligare kommer att förvärras, enligt organisationen.

»Det är med tungt hjärta som Läkare utan gränser har tagit det svåra beslutet att avbryta större delen av våra insatser och kalla hem all internationell personal från nordöstra Syrien«, står det i ett pressmeddelande.

Till Ekot säger Katrin Kisswani, ordförande för organisationen i Sverige, att hon inte vet hur många personer som nu evakueras, men hon bekräftar att beslutet var tufft eftersom organisationen bedömer behovet av hjälp som stort bland civilbefolkningen i området.

Av pressmeddelandet framgår också att Läkare utan gränser kommer att fortsätta stödja sina syriska kollegor och undersöka alla tänkbara alternativ att hjälpa befolkningen i området trots de begränsningar som finns.