Bristen på förbrukningsartiklar har satt sjukvården i fem regioner på prov. I Region Västmanland har leveransproblemen medfört att planerade operationer ställts in. Det oroar läkarföreningen.

– Det är bedrövligt. Det får jättekonsekvenser, för vi har ju redan långa köer på väldigt mycket. Vi vet inte hur länge det här kommer att hålla på eller hur mycket köerna ytterligare kommer att öka, och hur man sedan ska ta ifatt det. Dessutom har vi och många andra regioner ett ansträngt ekonomiskt läge, säger Yvette Andersson, kirurg och vice ordförande i Västmanlands läkarförening.

Hon berättar att personalen blev överraskad av beslutet att ställa in operationer.

– När vi fick veta det här så var det lite svårt att tro att det var sant. Det är något nytt som vi aldrig varit med om. Vi har ställt in för att vi inte har vårdplatser eller för att vi inte har personal, men att vi inte har material är något man kanske inte hade räknat med.

Trots att ett operationer ställts in har kirurgerna inte behövt rulla tummarna.

– Mycket av det vi gör är canceroperationer, och de gör vi ändå. Men de som gör gallor och bråck och sådana saker får förstås tid över, men vi har ju mottagning och avdelningsarbete så det är inte så att vi alla sitter sysslolösa, utan vi har andra saker att göra.

Yvette Andersson hoppas att situationen ska ge lärdomar för framtiden. I Region Uppsala har till exempel politikerna nu beslutat att ett beredskapslager ska byggas upp.

– Det kanske är en liten ögonöppnare – för om det kan bli så här i fredstid vad händer då om det blir krig eller något annat i samhället? Vi är nog ganska sårbara. Förhoppnings kan man lära något av det här och bygga upp någonting som fungerar.

Drabbade regioner har fått hantera bristen bäst de kunnat, bland annat genom att göra beställningar från andra leverantörer och genom att ta hjälp av andra regioner som erbjudit materiel.

Akutkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har trots bristen kunnat bedriva verksamheten normalt. Efter tidiga inventeringar och identifierade brister kom hjälpen snabbt från flera håll – bland annat från vårdcentralerna i Örebro, som ingår i samma sjukvårdsområde som akutkliniken.

– Man började cykla mellan vårdcentraler och sjukhuset med material, och vi fick konkret hjälp från andra avdelningar på sjukhuset, säger Ingunn Granum, överläkare och tf verksamhetschef vid akutkliniken.

Hjälp har också kommit från andra regioner samt från en vårdcentral som genom ett avtal med den tidigare distributören Mediq kunde göra beställningar åt akutkliniken.

– Jag blir rent tårögd när jag ser på vad den här katastrofen fått för effekter. Ska man se det positivt så har det verkligen utmanat oss att hjälpas åt. Det är ingen som sitter och kniper på material. Alla försöker att hjälpa till, för man begriper att vi hänger ihop. Det är inte ofta man ser sådant i vardagen eftersom alla har det kärvt. Men när det verkligen brinner till, och när det handlar om patientsäkerhet, då hjälps man åt.

Trots att situationen tagit vårdpersonal i anspråk för inventeringar och extra beställningar, har patientarbetet vid akutkliniken inte påverkats. Ingunn Granum tackar det goda samarbetet, och personalens lojalitet för det.

– Patienterna har inte påverkats och det känner jag mig trygg med. Jag tror faktiskt inte att våra patienter märkt någonting.

Läs mer:

Dalarna ställer in operationer

Region Uppsala ska bygga upp beredskapslager

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst: Inga ordinarie leveranser under onsdagen

Apotekstjänst riskerar vite

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer

180 inställda operationer

Leveransproblemen uppstod i samband med att fem regioner – Sörmland, Västmanland, Dalarna, Örebro och Uppsala – den 1 oktober bytte distributör av förbrukningsartiklar. Den nya leverantören är Apotekstjänst AB och leveranserna krånglat sedan starten.

Tre regioner, Uppsala, Dalarna och Västmanland har tvingats att ställa in planerade operationer till följd av leveransproblemen. Enligt nyhetsbyrån TT handlar det hittills om minst 180 inställda operationer.

Apotekstjänst har uppgett att en av orsakerna till leveransförseningarna är att det varit låga lagernivåer hos vissa regioner. Enligt företaget ledde det till att beställningsvolymerna under de första dagarna var långt högre än den avtalade nivån.

Dessutom uppger Apotekstjänst att ett stort antal beställningar kommit in utanför den ordinarie beställningssystemet, exempelvis via telefon och mejl. Detta har gjort att orderhanteringen tagit extra lång tid.

Leveranshaveriet kan innebära sanktioner för Apotekstjänst. I kontraktet finns skrivningar om både viten och skadestånd. Dessutom finns klausuler om hävning och förtida uppsägning.