Under tisdagen skickade läkarföreningen in en förhandlingsframställan rörande brott mot samverkansavtalet och kräver skadestånd från Region Uppsala.

– Vi gör det eftersom de inte har samverkat denna viktiga förändring. Själva upphandlingen är en väsentlig förändring för de anställda, med ett helt nytt system och en ny leverantör.  Jag tror att vi hade kunnat bidra med en del kloka synpunkter, säger Torbjörn Karlsson, ordförande för Upplands allmänna läkarförening.

Läkarföreningen är kritisk till att det inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys för att bedöma riskerna inför leverantörsbytet, som lett till att planerade operationer fått ställas in under en dryg veckas tid på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

– Ja. Det är kanske det viktigaste i det här förloppet. Nu vet vi att detta har fått väldigt stora konsekvenser. Det hade verkligen behövts en risk- och konsekvensanalys. De enheter som möjligen har klarat sig lite bättre är där det finns erfarna undersköterskor som förutsåg detta. Det är synd att den kunskapen inte spreds.

Hur anser ni att arbetsgivaren borde ha agerat?

– Man borde ha gjort en risk- och konsekvensanalys. Då hade man kommit fram till att det fanns en avsevärd risk för störningar i leveranser och byggt upp lagerhållningen på de vårdande enheterna inför förändringen. Sedan borde man även ha granskat företaget grundligare i samband med upphandlingen, säger Torbjörn Karlsson som påpekar att det också finns »historiska misstag« som förvärrat situationen. 

– När man drog ner på lagren för ett antal år sedan för att spara pengar, minskade beredskapen för den här typen av störningar.

Läkarföreningen har inte angett något skadeståndsbelopp. Enligt Torbjörn Karlsson har pengarna ingen större betydelse.

– Ur vår synvinkel är det här mer en symbolisk sak. Vi tycker att det är väldigt viktigt att arbetsgivaren drar nytta av den kompetens som finns hos medarbetarkåren och lyssnar på våra farhågor.

Hur har läkarnas arbete påverkats av detta?  

– Det är olika. Vi har strävat efter att hålla i gång akutoperationer och canceroperationer i mesta möjliga mån, och det har fungerat någorlunda. Men det är klart att det är frustrerande att behöva meddela folk att de måste vänta på sin planerade operation, som de kanske förberett sig för och varit ängsliga för under en längre tid.

Enligt Torbjörn Karlsson har exempelvis kirurger som fått operationer inställda, kunnat ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Han säger att det däremot finns en oro över att de inställda operationerna ska få konsekvenser för patienterna. 

– Det är även en del canceroperationer som har skjutits fram. Så det är inte så att det bara är bagatellartade ingrepp. För en del patienter kan det ha påverkan på sjukdomsförloppet.

Region Uppsala har inte velat kommentera läkarföreningens anmälan förrän förhandlingen är genomförd. När parterna ska träffas är ännu inte bestämt.

Efter leveranshaveriet har politikerna i regionen beslutat att ett beredskapslager ska byggas upp för att förhindra liknande problem framöver. Socialminister Lena Hallengren (S) har sagt att frågan om materielbrist kan komma att inkluderas i den pågående utredningen om krisberedskapen i vården.

Läs mer:

Region lyfter stopp för planerade operationer

Apotekstjänsts vd lämnar sin post

Läkarförening hoppas att leveranskaoset blir ögonöppnare

Dalarna ställer in operationer

Region Uppsala ska bygga upp beredskapslager

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst riskerar vite

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Detta har hänt

Leveransproblemen uppstod i samband med att fem regioner – Sörmland, Västmanland, Dalarna, Örebro och Uppsala – den 1 oktober bytte distributör av förbrukningsartiklar. Tidigare hade Mediq haft uppdraget. Den nya leverantören är Apotekstjänst AB och leveranserna krånglat sedan starten.

Region Uppsala, Dalarna och Västmanland har fått ställa in operationer på grund av brist på förbrukningsartiklar.

Leveranshaveriet kan innebära sanktioner för Apotekstjänst. I kontraktet finns skrivningar om både viten och skadestånd. Dessutom finns klausuler om hävning och förtida uppsägning.