– Vi breddar det uppdrag utredaren har haft. Det har varit ett uppdrag att se över hälso- och sjukvårdens beredskap i krissituationer. Men nu vill vi att den också ska se över situationer som omfattar mer normala förhållanden. Det har sin bakgrund i de händelser vi kunnat se de senaste veckorna, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Ekot.

Det var förra året som regeringen tillsatte en utredning om vårdens krisberedskap. Utredningen har i uppdrag att genomföra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser.

Utredningen, som leds av Åsa Kullgren, skulle redovisas senast den 31 december nästa år. Men enligt Ekot får utredaren nu mer tid.

Bristen på förbrukningsartiklar har drabbat sjukvården i Region Dalarna, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro.

Problemen uppstod i samband med att företaget Apotekstjänst den 1 oktober tog över som ny distributör för de fem regionerna. Sedan starten har företaget haft stora svårigheter att få fram leveranser av förbrukningsartiklar. Bristsituationen har gjort att ett stort antal planerade operationer ställts in.

Det råder fortfarande ett ansträngt läge vad gäller leveranser av sjukvårdsmateriel, men läget ser ut att ljusna något.

I dag, måndag, meddelade Region Västmanland att stabsläget, som varat sedan den 11 oktober, nu avbryts.

Under dagen meddelade också Region Örebro län att stabsläget där hävs, även om läget fortfarande beskrivs som allvarligt. I stället inrättas en särskild organisation som ska fortsätta att arbeta med försörjningsläget.

Det innebär att ingen av de fem drabbade regionerna just nu befinner sig i stabsläge.

Läs mer:

Ivo utreder leveranskrisen

Apotekstjänst utreds efter att läkemedel försvunnit

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd

Läkarförening hoppas att leveranskaoset blir ögonöppnare

Dalarna ställer in operationer

Region Uppsala ska bygga upp beredskapslager

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst riskerar vite

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge