– Läget är fortfarande under kontroll, men vi har valt att gå upp i stabsläge över helgen för att bibehålla kontrollen över läget i alla verksamheter, säger Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef Västmanlands sjukhus, i ett pressmeddelande.

Tidigare har även Region Örebro och Region Uppsala gått i upp stabsläge.

Bristen på sjukvårdsmateriel har bland annat gjort att Akademiska sjukhuset från och med i morse ställde in alla planerade operationer. Stoppet förlängdes under dagen och ska nu gälla fram till och med tisdag morgon.

– Vi har fortfarande ett osäkert läge. Vi får nu leveranser av sjukvårdsmaterial, men inte i tillräcklig mängd för att vi ska kunna garantera tillgången för normal verksamhet. Vi måste vara säkra på att ha utrustning för akutsjukvård och för de patienter som vårdas på vårdavdelningar. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Göran Günther, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

I Region Sörmland, som också är påverkas av leveransproblem, har inget stabsläge utlysts ännu.

Däremot har Socialstyrelsen gått upp i stabsläge med anledning av situationen. Det innebär bland annat att man har extra samverkanskonferenser med landets regioner.

Utöver det ordinarie samverkansmötet som hölls i förmiddags hade myndigheten under gårdagen ett extra möte med de fem berörda regionerna. I eftermiddag blir det ytterligare ett extra möte med samtliga regioner.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, uppger för Läkartidningen att syftet är att skaffa sig en ännu bättre lägesbild och få en uppfattning om vilka åtgärder som vidtas i regionerna.

– Man jobbar med olika åtgärder, exempelvis nya leverantörer och samverkan med andra. Bilden är ganska överensstämmande med mediebilden. Men det som är viktigt för oss är ju hur det påverkar akutsjukvården. Bedömningen är att det inte gör det, utan man får vidta åtgärder som att ställa in planerad vård men fortfarande har kapacitet för akutsjukvård.

Enligt Johanna Sandwall är regionernas bedömning i att patientsäkerheten i nuläget inte påverkas, även om vissa patienter inte kan få sin planerade vård.

– Jag fullt förtroende för att regionerna kan göra den prioriteringen. Ser man på längre sikt så får man titta på de enskilda fallen, och det är i så fall något för Inspektionen för vård och omsorg. Vi har inget tillsynsansvar. Här handlar det om vår roll som samordnande och stödjande.

Hur ser prognosen ut för när problemen kan vara avhjälpta?

– Jag kanske har en bättre bild under eftermiddagen. Jag vill tro att man löser ut det här i närtid, men det blir svårt för mig att spekulera om det just nu. Vi försöker succesivt bygga vår lägesbild genom att ta in och sammanföra fakta från olika regioner. Jag har inte tillräckligt med fakta för att dra någon slutsats. Det enda jag kan konstatera just nu är att man vidtar åtgärder men man upprätthåller fortfarande den akuta delen av verksamheten.

Orsaken till problemen är att Varuförsörjningen, som sköter upphandling av förbrukningsmateriel för de fem regionerna, bytte distributör den 1 oktober.

Den nya distributören, Apotekstjänst AB, har sedan starten haft stora problem med sina IT-system. Det har inneburit att många varor inte kommit fram till sjukvården i dessa regioner.

Varuförsörjningen styrs av en regiongemensam varuförsörjningsnämnd. Nämnden har i dag haft ett möte om leveransbristerna.

– Vi ser mycket allvarligt på den nya leverantörens oförmåga att leva upp till sitt ansvar. Våra tjänstepersoner jobbar intensivt med flera avstämningar varje dag och kommer att jobba hela helgen, säger Behcet Barsom (KD), regionråd i Region Örebro län och ordförande i varuförsörjningsnämnden, i ett pressmeddelande.

Nämnden beslutade att kalla vd:n för Apotekstjänst till ett extra styrelsemöte »i närtid« för att få en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits och hur leveranserna ska tryggas framöver.

Läs mer:

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer