Skaraborgs sjukhus Skövde.

Mobil närvård med Skaraborgsmodellen som förebild har lyfts fram som en grundbult i framtidens sjukvård. Men som Läkartidningen tidigare har berättat har det hyllade konceptet kollapsat i Skaraborg. Alla läkare i närsjukvårdsteamen har sagt upp sig i år. En viktig del i modellen är närsjukvårdsteam som utgår från sjukhuset och består normalt av en specialistkompetent läkare – helst en internmedicinare eller geriatriker – och två sjuksköterskor.

Men i år har alltså alla de tre läkarna som jobbat i närsjukvårdsteamen i Skaraborg sagt upp sig.

Läkartidningen har intervjuat två av de tre läkarna, som uppger att anledningen till att de slutade var hög arbetsbelastning i kombination med bristande stöd från Skaraborgs sjukhus.

– Sjukhuset har kört detta i sank, sa en av läkarna.

Efter Läkartidningens artikel har teamen blivit en het potatis i Skaraborg. Frågan var uppe på agendan på östra hälso- och sjukvårdsstyrelsens senaste möte i förra veckan. Skaraborgs sjukhusstyrelse hade fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur de ska få närsjukvårdsteamen på rätt köl igen. Men styrelsen fick bakläxa av nämnden, som krävde en mer detaljerad handlingsplan med mål, handlingar/aktiviteter samt tidpunkter. Den ska redovisas den 29 november. Sjukhusstyrelsen fick även i uppgift att redogöra för vad som hänt med patienterna som har vårdats av teamen samt vilken bemanning och antal patienter varje team har haft per månad.

– Det här är väldigt dåligt skött av Skaraborgs sjukhus. Vi kräver att verksamheten ska vara i gång, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) till Nya Lidköpings-Tidningen.

Nämnden har tidigare givit sjukhusstyrelsen i uppdrag att utöka verksamheten till fyra närsjukvårdsteam i Skaraborg nästa år.

– Det här är ett vinnavinna-koncept för alla parter, framför allt ur patientperspektivet med den patientupplevda kvalitetshöjningen från att åka in och ut på sjukhus till att i stället kunna vårdas hemma. Men också för sjukhusets del då det blivit en halvering av antalet inlagda, hälften akutbesök och mer än hälften av återinläggningar för den här gruppen, säger Gunilla Druve Jansson till lokaltidningen.

Sjukhuset har fått drygt 8 miljoner kronor för att ha närsjukvårdsteamen och kan bli tvunget att betala tillbaka pengarna om man inte klarar uppdraget.  

Läs också:
Skaraborgs sjukhus: »Vi behöver se över modellen för teamen«