Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor. Foto: Min Doktor

Om Göran Stiernstedts förslag blir verklighet kommer de radikalt ändra förutsättningarna för nätläkarbolagen. Företagen skulle behöva vara fysiskt verksamma i alla regioner där de vill bedriva digital vård. Omvänt skulle också alla fysiska vårdcentraler behöva erbjuda digital vård.

Göran Stiernstedt har i grunden en positiv inställning till digital vård och inser vikten av den i framtidens Vårdsverige. Det menar företrädare för Kry, Min Doktor och Doktor.se som Läkartidningen har pratat med. Men de tycker också att förslagen är dåliga för patienten och hämmar utvecklingen.

– Konkret innebär att man cementerar fast strukturer som bidragit till problematiken i vården, till exempel den ojämna fördelningen av resurser. Den digitala vården har ju på väldigt kort tid kunnat brygga de ojämlikheterna just eftersom den är gränslös, säger Livia Holm, policy- och utvecklingschef på Kry.

Martin Lindman, vd på Doktor.se, är inne på samma spår. 

– Vi kan facilitera alla regioner i Sverige med en vård som inte är geografiskt begränsad, något som är en av de största utmaningarna i primärvården. Att då begränsa det i fråga om digital vård är helt kontraproduktivt, säger han och tillägger att det känns som att man »skruvar tillbaka klockan flera år«.

Han håller med Göran Stiernstedt om att fysisk vård ska integreras i den digitala vården, vilket är anledningen till att företaget köper fysiska vårdcentraler. Men att Doktor.se ska ha vårdcentraler i varje region för att kunna verka i hela Sverige tycker han är orimligt.

Är det inte bra för patienten om vårdgivare blir tvungna att erbjuda både digital och fysisk vård?

– Blir det verkligen det? Är det vad patienterna vill? Precis som Göran Stiernstedt skriver så får patienterna i dag söka flera vårdvägar, och det är för att vården i dag inte har möjlighet att ta hand om patienterna på ett effektivt sätt. Att forcera varje vårdgivare att också bära ett ansvar för det digitala – de resurserna finns inte. 

Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor, tycker utredningen lutar sig mot spekulationer om nackdelar med digital vård, utan att visa att de verkligen finns. Han tycker också att det finns en känsla av att den offentliga vården ska få en möjlighet att hinna ifatt när den privata bromsas upp.

– Man begränsar kraften i digitaliseringen. Det pratas mycket om tillgängligheten och ja… man kanske skulle ha frågat om patientens perspektiv här också. Vad vill de, är de med någonstans i den här analysen?

Han tror förslagen kan leda till att fördelarna med »utsuddad geografi« och digitalisering kan bli lidande. Det kan till exempel handla om kvalitetsarbete där det är en fördel att ha stora mängder data från hela landet.

Om Göran Stiernstedts förslag blir verklighet står också bolagen inför en stor utmaning.

– Vi får en mindre chans att utveckla det vi gör i dag. Det är också min känsla sedan sänkningarna av ersättningen – att man inte tagit hänsyn till att innovation och utveckling kostar väldigt mycket, säger Henrik Kangro. 

Kommer ni kunna vara verksamma i Sverige på samma sätt som tidigare?

– Det är klart att det blir tuffare på ett sätt, säger Henrik Kangro och fortsätter:

– Å andra sidan har vi börjat etablera kliniker och vi har vårdcentralsperspektivet där vi vill se hur man kan bygga framtidens primärvård. Men om man driver allt dit är det klart att det blir svårare att vara innovativ. 

 

Läs även:

Utredning: Nytt vårdval och begränsning för nätläkare

Heidi Stensmyren: »Stiernstedt borde föreslagit listning på läkare«