För två år sedan gjorde Sveriges läkarförbund student, SLF student, en enkätundersökning om de svenska läkarstudenternas psykiska mående. Resultatet visade att en större andel läkarstudenter lider av psykisk ohälsa jämfört med normalpopulationen. Betydligt fler läkarstudenter har haft suicidtankar eller försökt ta sitt liv.

En stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA 2017, visade också att mer en fjärdedel av läkarstudenterna i 47 undersökta länder led av depression eller depressiva symtom. Drygt en av tio hade självmordstankar.

SLF student utland har de senaste åren haft psykisk ohälsa som ett fokusområde. Ett mål har varit att kartlägga problemet bland svenska läkarstudenter i utlandet.

Därför har det gjorts en enkätundersökning även bland utlandsstudenterna.

Enligt Emelie Havasi, vice ordförande i SLF student utland och läkarstudent i Prag i Tjeckien, visar resultaten på stora problem även för utlandsstudenterna. En av tio uppgav till exempel att de hade haft självmordstankar.

– Det vi fick fram är väldigt likt den svenska rapporten. Och vi vet att studenter mår dåligt. Det är mycket press på utbildningen och stora prestationskrav samtidigt som ska man flytta hemifrån till ett nytt land och ett nytt språk, säger Emelie Havasi som själv tyckte att det första året i Prag var särskilt tungt.

– Jag pluggade jämt då och gjorde nästan inget socialt alls.

Patricia Hooshmand, som också sitter i SLF student utlands styrelse, tror att den ekonomiska situationen blir en extra press för utlandsstudenterna, som måste betala studieavgifter och dessutom extra avgifter om de underkänns och måste gå om en kurs. En annan orolig period för många är ofta mot slutet av utbildningen när flytten tillbaka till Sverige närmar sig.

Svaren på enkäten var dock alldeles för få för att dra några säkra slutsatser. Därför har SLF student utland valt att inte publicera resultaten.

– Vi kände att vi riskerade de svarandes anonymitet om vi gjorde det, säger Emelie Havasi.

Men föreningen har inte velat släppa ämnet med tanke på de oroande tendenserna. Därför har man i år valt att fokusera på vad som kans göra för att förebygga psykisk ohälsa.

– Vi försöker sprida information om det som vi vet kan förebygga psykisk ohälsa, som träning och sociala kontakter, säger Emelie Havasi.

På SLF students årliga utlandskongress som arrangerades i polska Wroclaw i helgen fanns en «psykisk-ohälsa-hörna«. Där kunde utlandsstudenterna prata om frågan, få gratiskonsultation av onlinepsykologer, träningskort och läkaren Anders Hansens bok »Hjärnstark«.

Under året har föreningen också publicerat tips på Instagram från erfarna läkare, saker som de läkarna själva hade önskat att de fått veta i början av karriären.

Emelie Havasi tycker att det är viktigt att läkarstudenter vågar berätta för omgivningen när de går igenom tunga perioder, och hoppas att läkarstudenter blir bättre på att stötta varandra i stället för att motarbeta och konkurrera med varandra.

– Jag tycker att man ska vara öppen med att det är tufft ibland. Alla har ju sådana perioder.

Läs också:

SLF student kräver hållbara studiemiljöer

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Läkarstudenter organiserar sig mot psykisk ohälsa