Foto: Mostphotos

SLF student vill införa ett nationellt kollektivavtal för läkare som inte är legitimerade eller examinerade. De vill också att Läkarförbundet ska verka för en lägsta månadslön på 35 000 kronor för denna grupp vikarierande underläkare.

– Vi anser inte att dagens lön står i paritet med det ansvar och den kompetens man har och de arbetsuppgifter man utför som underläkare. Den är helt enkelt inte rättvis, säger Theodor Lav, ordförande i SLF student.

Föreningen menar att lönerna för vikarierande underläkare har stagnerat och till och med gått ned i vissa regioner. Medellönen ligger på 26 800 kronor, men kan i enstaka fall vara 19 000. Theodor Lav framhåller att även om de vikarierande underläkarna är oexaminerade, har de i praktiken samma ansvar som andra underläkare.

Läkarförbundets styrelse skriver dock i sitt svar till motionen att lägstalöner ses som tak av arbetsgivaren och att det är bättre att påverka lönen på annat sätt. Förbundsstyrelsen yrkar därför inte på bifall, ett svar Theodor Lav inte är nöjd med.

– Absolut inte. Vi vill se en reallöneökning och att det tas med till avtalsrörelsen. Det är där man kan påverka. Vi kommer att kämpa för att få motionen bifallen.

Löner och villkor är ett par stora teman om man ser till alla de 52 motioner som inkommit till årets fullmäktigemöte. Ett annat hett ämne är övertid.

Sjukhusläkarna vill att förbundet arbetar för att icke beordrad, men kliniskt nödvändig övertid, ersätts enligt avtal utan förhandling med närmsta chef. Och tre av de skånska föreningarna vill att förbundet inventerar övertid och flextid, samt undersöker i vilken utsträckning läkarna får ersättning.

Klimatdebatten har också letat sig in i fullmäktige. En motion från en hel rad enskilda läkare i olika delar av landet vill att Läkarförbundet lyfter klimatfrågan högre på dagordningen och skärper sin egen klimatpolicy. Stockholms läkarförening är inne på samma spår och vill att moderförbundet presenterar konkreta åtgärder i enlighet med den policy som finns för klimat och hälsa.

Stockholms läkarförening är för övrigt den flitigaste motionären inför fullmäktigemötet med 13 motioner.

– Det är tecken på att det är en aktiv, livlig och ganska stor lokalförening, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Han ser arbetsvillkoren som de stora frågorna för förbundet, både lokalt och centralt. 

– I Stockholm har vi extremt få vårdplatser. Man har försökt effektivisera vården och petat ut ansvar på läkare så att våra arbetsvillkor har blivit tuffare. Det märks i diskussionerna i våra sektioner – det är hårdare nu.

Fullmäktigemötet hålls i Stockholm den 20–21 november. Motioner och andra möteshandlingar finns tillgängliga för inloggade medlemmar på Läkarförbundets webbplats.