Molntjänster är tjänster som tillhandahålls över internet. Det kan handla om allt från lagring av personalinformation till att artificiell intelligens behandlar patientdata för beslutsstöd.

Den här typen av tjänster får allt större roll i svensk sjukvård. Men det finns också frågetecken om säkerheten, i synnerhet om den skickas utanför EU.

Som Läkartidningen tidigare berättat har E-samverkansprogrammet (Esam), ett samarbete mellan 23 myndigheter och Sveriges Kommuner och landsting (SKL), varnat för att uppgifter som behandlats i molnet i vissa fall kan betraktas som röjda

Anledningen är att några länder, däribland USA, har en lagstiftning som ger deras myndigheter rätt att begära ut data från olika företag, såsom information i molnet. I USA sträcker sig lagen så långt att staten kan begära information som inte ens lagras i landet, utan endast hanteras av amerikanska företag utomlands.

Det här kan beröra svensk sjukvård som använder utländska molntjänster. Nu har regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska titta på säkerhetsfrågan.

– Rättsläget kring de här frågorna behöver klarläggas, vilket bland annat SKL har framfört. SKL välkomnar därför utredningen som nu kommer att ge en bredare belysning och bättre vägledning för våra medlemmar i arbetet med utveckling i en digital tid, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL, i ett pressmeddelande.

Utredaren ska analysera vilka förutsättningar som finns för myndigheter, regioner och kommuner att lägga ut IT-drift på entreprenad till privata aktörer. I uppdraget ingår även att bland annat lämna förslag på hur staten skulle kunna lägga ut den typen av uppgifter på andra aktörer, om det alls är lämpligt.

Både Skåne och Västra Götaland har upphandlat vårdinformationssystemet Millennium av amerikanska Cerner. I Västra Götaland sköter man driften själv, och därmed skulle man inte riskera att röja känsliga patientuppgifter. Men osäkerheten kring rättsläget gör att regionen i nuläget inte skulle våga använda vissa funktioner.

– Det som gör att den här frågan är otroligt viktig för oss är att det finns funktionalitet i vårt kontrakt som vi absolut vill – måste – ha, men inte kan ta i bruk för att den ligger i molnet, sa Ragnar Lindblad som är högste ansvarig tjänsteman för Framtidens vårdinformationsmiljö, när Läkartidningen pratade med honom i våras.

Utredningen ska vara klar senast den 31 maj nästa år. Direktiven för den statliga utredningen finns på regeringens webbplats.

 

Läs även:

Osäkerhet kring molntjänster bromsar IT-utveckling i vården

Nytt journalsystem i Västra Götaland försenas minst ett år

Västra Götalandsregionen väljer nytt IT-system för två miljarder

Skåne får nytt enhetligt vårdinformationssystem