Jörgen Thorn, sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus. Foto: Västra Götalandsregionen

I en skrivelse från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden till Skaraborgs sjukhus påpekar nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) att sjukhuset har fått cirka 8,2 miljoner kronor för att ha tre mobila närsjukvårdsteam i år – och att uppdraget för nästa år är att ha fyra team igång.

Nämnden har krävt svar från sjukhuset med anledning om läkarbristen i teamen, och varnar för att Skaraborgs sjukhus måste betala tillbaka de 8,2 miljonerna om de inte klarar sitt uppdrag.  

Enligt Skaraborgs sjukhusdirektör Jörgen Thorn är närsjukvårdsteamen prioriterade.

Hur ser du på att alla tre läkarna i teamen har slutat i år?

– Vi har en personomsättning på sjukhuset, så är det ju, säger Jörgen Thorn som också är ansvarig för den nära vården i Västra Götalandsregionens pågående omställningsarbete.

Läkarna säger att de känt sig tvungna att säga upp sig på grund av hög arbetsbelastning och bristande stöd från Skaraborgs sjukhus. Hur ser du på det?

– Jag får ha respekt för deras upplevelser. Men jag håller inte med. Jag anser att vi har ett jättestarkt fokus på att få till våra närsjukvårdsteam, och vi har dessutom ett uppdrag från regionen att utveckla och tillsätta ytterligare team. Sedan har vi en övergripande utmaning på hela sjukhuset att jobba med att få en ekonomi i balans.

Carina Karlsson, verksamhetschef för närsjukvårdsteamen, är till viss del självkritisk.

– Vi har inte lyckats jobba lika bra med att förankra modellen inom sjukhusets väggar som vi har jobbat med att få till ett bra samarbete med kommuner och primärvården.

Kan det vara en anledning till det bristande stödet som läkarna säger att de känner från sjukhuset?

– Ja, så kan det absolut vara.

Jörgen Thorn uppger dock att sjukhusledningen anser att närsjukvårdsteamen är »jätteviktiga«.

– Att utveckla den här modellen ser jag som ett av våra viktigaste utvecklingsområden både nu och framåt. Samtidigt behöver vi se över modellen.

Hur då?

– En problematik är att närsjukvårdsteamen är rätt sårbara. Eftersom det bara är en doktor kopplad till varje team, blir det sårbart om en doktor slutar. Vi måste göra modellen mer robust.

Carina Karlsson håller med:

– Vi har en resa att göra. Sjukhusdirektören menar att den nära vårdens grunduppdrag finns i primärvården – och det håller jag med om. Vi har en hemuppgift att göra när det gäller hur vi ska jobba med närsjukvårdsteamen. Vi måste vara noggranna med vad som ska göras på sjukhusnivå och vad som ska göras på primärvårdsnivå.

I nuläget är ett närsjukvårdsteam pausat och de två andra går på lågvarv utan fasta läkare, men med medicinskt stöd från läkare från medicinkliniken vid Skaraborgs sjukhus. Rekryteringar till teamen pågår.

– Vi har fått undantag från anställningsstoppet för att rekrytera nya läkare till teamen, säger Carina Karlsson.

Jörgen Thorn har fått i uppdrag av regionpolitikerna att utreda för- och nackdelar med att använda sig av medicinavdelningarna i Skövde och Lidköping som bas för läkarbemanningen i närsjukvårdsteamen, i stället för att ha en fast läkare per team.

– Vi har precis tagit fram en handlingsplan och ser just nu över hur vi kan få modellen mer robust, utveckla samarbetet och ser över hur teamen ska jobba framöver. Vi gör detta skyndsamt och det ligger högt på prioriteringslistan, säger Jörgen Thorn.

I veckan startade sjukhusledningen även ett förbättringsprojekt med multisjuka äldre i fokus där närsjukvårdteamen är en del av lösningen. Resultatet ska presenteras nästa sommar.

Kommer ni ha fyra närsjukvårdsteam i Skaraborg nästa år?

– Jag tror vi har goda chanser. Men exakt hur teamen kommer se ut kan jag inte svara på nu, säger Carina Karlsson.

Läs också:
Hyllad Skaraborgsmodell på väg att kollapsa