Stabsläget innebär att myndigheten avsatt resurser för att kunna följa hur situationen med  brist på sjukvårdsmaterial, till exempel förbrukningsartiklar vid operationer, i flera regioner utvecklar sig, rapporterar Uppsala Nya Tidning.

Krisen har bland annat gjort att Akademiska sjukhuset från och med klockan 6.00 i morse ställt in alla planerade operationer, vilket Läkartidningen berättat.

Under fredagsförmiddagen håller Socialstyrelsen en samverkanskonferens med samtliga regioner i landet. Då kommer berörda regioner lämna en prognos för hur länge de tror att bristen kommer att hålla i sig.

Myndigheten har redan haft ett extrainkallat möte med regionerna kring Mälardalen, enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

–Det som kom fram där är att det råder brist på material i flera regioner och i Uppsala har man ju då bland annat ställt in planerade operationer. Det här är så klart olyckligt för många, men enligt regionerna så ser det ut som att den här bristen inte kommer bli långvarig utan att man arbetar för att det ska lösas så snart som möjligt, säger hon till Uppsala Nya Tidning. 

Enligt Johanna Sandwall finns i nuläget ingenting som hotar regionernas katastrofmedicinska beredskap. Hon framhåller också att Socialstyrelsen fungerar som en samordningspart och att Region Uppsala och de andra regionerna har ansvar för att hantera situationen.

I ett skriftligt uttalande till TT säger socialminister Lena Hallengren (S) att hon följer den fortsatta utvecklingen noggrant: 

»Jag utgår från att de berörda regionerna och leverantören nu gör sitt yttersta för att leveranserna ska komma i gång och vården kunna bedrivas på ett patientsäkert sätt«.

Orsaken till krisen är problem med leveranser av sjukvårdsmaterial. Problemet har uppstått i samband med ett byte av leverantör.

Det är inte bara Uppsala som påverkas av de försenade leveranserna. Sedan den 1 oktober är Apotekstjänst AB också ny distributör av förbrukningsmaterial i Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro. Företaget har sedan starten haft problem med sina IT-system, vilket har lett till att många varor inte kommit fram till sjukvården.

Läkartidningen har tidigare berättat att såväl Region Uppsala som Region Örebro har gått upp i stabsläge.