Problemen med leveranser av engångsmaterial, som till exempel används vid operationer, har uppstått i samband med ett leverantörsbyte. 

– Vi hanterar situationen genom att prioritera de mest akuta behoven, så att vården kan fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Samtidigt arbetar vi tillsammans med leverantören för att få materialförsörjningen att nå en normal nivå, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

I förra veckan gick Akademiska sjukhuset i Uppsala upp i stabsläge, men nu har läget alltså förvärrats och därför går Region Uppsala upp i stabsläge på regional nivå.

Enligt Dagens Medicin har försenade leveranser också påverkat sjukhus i Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro.