Stadshuset i Stockholm: Foto: Yanan Li/Stockholms stad

Tokyo kommer först, följd av Boston i USA och London. Stockholm ligger med sin 12:e plats först av de nordiska länderna, därefter kommer Oslo som hamnar på 17:e plats. Göteborg kommer på en 70:e plats.

Den brittiska vårdgivaren Medbelle har utgått från andra rankningar över världens bästa sjukhus och lärosäten med medicinska utbildningar. Sedan har man studerat olika faktorer inom tre olika områden: vårdkvalitet, tillgång och infrastruktur.

Inom dessa kategorier undersöktes till exempel kvaliteten på utbildningen, personaltäthet, hur effektiva cancerbehandlingar är och kostnaden för läkemedel. Data kommer bland annat från Världshälsoorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och lokal statistik från olika länder.

Bryter man ner rankningen på olika områden ser man till exempel att Stockholm kommer på plats 29 i vårdkvalitet, Göteborg på plats 26 och Oslo på plats 5. När det kommer till tillgänglighet blir Göteborg sexa medan Stockholm hamnar på plats nio.

Hela rankningen finns på Medbelles webbplats.

 

Läs även:

KI klättrar på Shanghai-rankingen

Bästa sjukhusen 2018 utsedda