Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

I september avgick Karin Dahlman-Wright som prorektor vid Karolinska institutet (KI).

Bakgrunden är att oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet (GU) kommit fram till att Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i ett fall.

Enligt utlåtandet från GU finns det allvarliga brister, såsom bildduplicering och bristande rutiner för lagring av forskningsdata och korrekturläsning, rörande en vetenskaplig artikel publicerad 2016. Karin Dahlman-Wright var en av två korresponderande författare för den aktuella artikeln.

Rådets bedömning är att bristerna beror på grov oaktsamhet och att det därmed föreligger oredlighet i forskning.

Men trots att något slutgiltigt beslut om oredlighet inte fattats av KI valde Karin Dahlman-Wright att självmant lämna sitt uppdrag som prorektor.

I kölvattnet av den påstådda oredligheten kräver nu visselblåsarna i Macchiarini-affären att en ny stor utredning ska göras om det fallet. Det rapporterar Sveriges Radio.

Karin Dahlman-Wright blev vikarierande rektor vid KI efter att Anders Hamsten avgick i februari 2016. Men en av visselblåsarna, toraxkirurgen Oscar Simonson, menar nu att hennes arbete under Macchiarini-affären inte längre kan anses vara trovärdigt.

– Det här är naturligtvis väldigt uppseendeväckande och allvarligt. Karin Dahlman-Wright var ju den personen som blev ansvarig över att reda upp i Macchiarini-skandalen. Och då har man satt en fuskare att utreda en annan fuskare, säger han till Sveriges Radio.

Karin Dahlman-Wright anser att hon är oskyldig till oredlighet i forskning.

Nu har hon, genom en advokat som företräder henne i oredlighetsärendet, lämnat in ett yttrande med synpunkter på GU:s utlåtande till Karolinska institutet.

I en sammanfattning av yttrandet som Läkartidningen tagit del av skriver advokaten att anklagelserna mot Karin Dahlman-Wright om oredlighet i forskning helt och i alla avseenden saknar grund.

Advokaten går mycket hårt åt utlåtandet från GU. Det anses så dåligt när det gäller den juridiska analysen om vad som ägt rum, och hur detta sedan appliceras på gällande regelverk, att det bör diskvalificeras som underlag för KI:s slutgiltiga beslut.

Bland annat menar advokaten att en förutsättning för att det ska vara fråga om oredlighet är att en forskares fel lett till ett falskt eller förvrängt forskningsresultat, men att utredningen inte ger stöd för detta. Advokaten håller inte heller med utlåtandets slutsats om att det handlar om grov oaktsamhet.

Vidare skriver advokaten att ett tungt ansvar nu vilar på KI. Om lärosätet förbiser kravet på en rättssäker process för en anklagad forskare så »riskerar svensk vetenskap att allvarligt hotas«.

Dessutom riskerar att KI att göra sig skyldigt till en »omvänd Macchiarini«, det vill säga fälla hellre än fria.

Slutgiltigt beslut om oredlighet fattas av KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Läs mer:

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Anders Gustafsson tillförordnad prorektor vid KI

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning