– Patientsäkerheten är klart hotad, vi är på gränsen nu för hur långt vi kan sträcka oss, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, angående varslen i Stockholm. 

– Det är väldigt ansträngt hela tiden. Kvaliteten på vården kommer inte att vara lika bra som den var för ett par år sedan. Och produktionen, mängden mottagning och mängden operationer, kommer att minska. Vi får längre köer. 

Beskeden från sjukhusen kom på måndagen med mindre än en timmes mellanrum. På Södersjukhuset (Sös) omfattar varslet 25 läkartjänster, 50 underskötersketjänster och 25 ur administrativ personal. Sjukhuset har ett beräknat underskott på 130 miljoner kronor för 2019. Som Läkartidningen tidigare berättat kan det växa till 300 miljoner kronor nästa år, om inte kostnadsutvecklingen vänds.

– Jag förstår att man är oroad för att vissa inte kan jobba kvar, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset.

– Men vi har ändå 5 000 medarbetare på sjukhuset och en omsättning på 5 miljarder, så vi har väldigt mycket resurser till vårt förfogande och en stor förmåga att genom omprioriteringar och förändrad organisation värna både patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Förutom besparingar på personal ska Sös spara på lokalhyra genom att »förtäta« så att resurser utnyttjas bättre. Man ska också öka kontrollen av inköp och investeringar. Öppenvården ska även utökas och utrustning utnyttjas mer effektivt. Tidigare i höstas infördes också stopp för nya anställningar och hyrpersonal.

Även Danderyds sjukhus varslar 100 tjänster, men det är ännu oklart vilka yrkesgrupper som kommer att omfattas.

– Det är för tidigt för oss att säga vilka som berörs. Vi har tittat på alla personalkategorier, vi utesluter ingen, säger kommunikationsdirektör Anna-Carin Stark.

Det är något Johan Styrud tycker är märkligt.

– Det är konstigt att man inte har preciserat vilka tjänster det gäller. Men det kommer med 99 procents sannolikhet vara läkare, undersköterskor och byråkrater. Man kommer inte att varsla sjuksköterskor.

Danderyds sjukhus går nu mot ett beräknat underskott på 156 miljoner kronor för 2019. Liksom på Sös kan underskottet nästa år bli 300 miljoner om inget görs. 

Sparprogrammet ska fasa ut hyrpersonal och minska antalet anställda, främst genom naturlig avgång. Men uppsägningar är alltså också nödvändiga.

Ekonomin är tung för hela Region Stockholm med sparbeting på fler sjukhus. Det tyngsta ligger på Karolinska universitetssjukhuset som har ett underskott på ungefär 1,5 miljarder kronor. Där ligger ett varsel på 250 läkartjänster och 350 undersköterskor.

Johan Styrud efterlyser mer mod och ansvar från politikerna.

– Antingen får man säga vad vi inte ska göra, som att vi inte ska operera cancer på folk som passerat en viss ålder – eller så får man tillföra mer pengar.

Läs även:

Läkarföreningen: »Varslet kommer slå mot vården«

Stort underskott – anställningsstopp på tre Stockholmssjukhus