I praktiken innebär den digitala vårdgarantin i nuläget att alla vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska erbjuda en digital kontaktväg för patienten, möjlighet att läsa journalen på nätet och kontrollera status för högkostnadsskyddet. Det gäller alla aktörer inom primär- och slutenvård.

– I dag är det tyvärr ganska vanligt att man inte har det, säger Daniel Forslund (L), ordförande för regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, till Läkartidningen.

Han fortsätter:

– Det återstår säkert en tredjedel av vårdgivarna som inte har fullgod täckning av de här basala e-tjänsterna. Och det är ungefär tio procent som inte erbjuder journal via nätet.  

Daniel Forslund säger att det skiljer mycket mellan vårdgivarna; somliga har många digitala tjänster, andra inga alls. Nu ska det finnas en gemensam lägstanivå.

Det är egentligen ett år sedan regionen tog ett första beslut om digital vårdgaranti. Då bestämdes att man skulle formulera reglerna för den. Nu är de klara och införs från den 1 januari.

– I dag piskar vi vårdcentralerna ganska hårt för att de ska ha god telefontillgänglighet, men vi mäter aldrig om de ens öppnar sin digitala brevlåda. Nu likställer vi de här kontaktvägarna och kommer att mäta lika noggrant på båda områdena. 

Men det är i nuläget inte tal om att alla måste kunna erbjuda nätläkartjänster.

– Vi ställer inte krav från 1 januari att alla måste ha digitala vårdmöten. Det ser vi som ett stegvis införande under de kommande åren, säger Daniel Forslund.

 

Läs även:

Region Stockholm satsar på egna nätläkare hela veckan