Gustaf Kallryd, läkarstudent i Riga och BT-ansvarig i SLF Student utlands styrelse.

För Sveriges läkarförbund students utlandsavdelning, SLF student utland, har BT-frågan seglat upp som en av de viktigaste frågorna.

»Bevakning och påverkan av införandet av bastjänstgöring« är ett av fyra huvudmål i år. På utlandsstudenternas senaste kongress i polska Wroclaw var Hampus Carlson, utredare på Läkarförbundet, och Gustaf Kallryd, läkarstudent i Riga och rekryterings- och BT-ansvarig i SLF student utlands styrelse, på plats för att reda ut vad som gäller. De har fått många mejl från utlandsstudenter om bastjänstgöringen under året.

– Många undrar om de kommer att beröras. Och det vet vi inte riktigt eftersom övergångsreglerna inte är klara. Det är överhuvudtaget många frågor som vi inte kan svara på, säger Gustaf Kallryd.

Han tycker att det är »skrämmande« att så mycket är oklart. Varken övergångsreglerna, föreskriften som ska reglera basttjänstgöringen eller formerna för den nya tjänsten är klara. Det första ligger på regeringens bord, Socialstyrelsen arbetar med föreskriften och det pågår förhandlingar om den nya tjänsten mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

– Det enda vi vet någorlunda säkert är att den med utländsk utbildning som får sin svenska läkarlegitimation efter den 1 juli 2020 kommer att göra bastjänstgöring. Sedan vet vi inte om de som till exempel får sin svenska legitimation precis innan kommer att behöva göra det, säger Hampus Carlson.

En lösning skulle kunna bli att man får välja. När den nya ST-föreskriften infördes 2015 fick läkarna välja mellan att fortsätta i det gamla eller det nya systemet. Men det är inte bestämt än.

På kongressen dök många frågor upp. Flera rörde möjligheterna att tillgodoräkna sig vikariat som legitimerad läkare i väntan på BT.

Ett troligt scenario är att det precis som i ST-föreskriften blir möjligt att tillgodoräkna sig vikariat om de har skett »under BT-liknande former«, det vill säga att man exempelvis haft en handledare.

– I praktiken skulle man alltså kunna gråblocka sig till en BT, undrar en läkarstudent i publiken.

– Ja, så länge du följer föreskriften och uppfyller samtliga mål. Men jag tror inte det är så smart att göra det. Jag tror att alla kommer att tjäna på en strukturerad BT, säger Hampus Carlson och tillägger att det är oklart hur reglerna för tillgodoräknande av tjänstgöring innan BT kommer att se ut.

Läs också:

Stor risk att BT-platserna inte räcker till