Maria Ehlin Kolk, förste vice ordförande i Sylf, presenterar vilka arbetsgivare som fått utmärkelsen Schysst rekrytering.

Hur gör man ett bra urval när de sökande har liknande formell bakgrund och tjänsterna är alldeles för få? Förra året lanserade Sveriges yngre läkares förening (Sylf) en certifiering för arbetsgivare som har en schysst AT-rekrytering. Innan dess testades modellen av fem pilotorter i ett år.

Första året sökte 20 sjukhus, och åtta stycken fick certifieringen. I år har 43 sjukhus sökt och 27 av dem erhåller Sylfs certifiering.

I år har intresset mer än dubblerats. Vad beror det ökade intresset på?

– Tanken med »schysst rekrytering« är att tillsammans höja kunskapen, och därmed höja kvaliteten på rekrytering. Vi tror att arbetsgivare vill göra rätt och genom den här certifieringen hjälper Sylf, både lokalt och centralt, att stötta och utveckla rekryteringen. Förra året uppmärksammades projektet av både arbetsgivare och AT-läkare. Vi vill att alla ska tycka att det är självklart att orten man söker AT på har schysst rekrytering, säger Maria Ehlin Kolk, förste vice ordförande i Sylf.  

Sylf har lanserat utmärkelsen för att uppmärksamma arbetsgivare som har rättvisa och transparenta rekryteringsprocesser. Målet är att det ska leda till att medlemmarna konkurrerar om jobb på lika villkor. 

De viktigaste kriterierna i modellen är att alla underläkartjänster ska utlysas öppet och att det ska framgå i annonsen vilka kompetenser som arbetsgivaren anser är meriterande, att urvalet ska ske utifrån meritkriterierna och att arbetsgivaren använder validerade metoder för att bedöma kompetens, som att alla får samma frågor vid intervjun.

Ni har noterat att många orter utvecklat och förbättrat sin rekrytering. På vilket sätt?

– För att få utmärkelsen måste orten uppfylla våra krav. Vi ser att allt fler orter har förtydligat sin rekrytering efter vår checklista och jobbat mer med vilka kompetenser orten eftersöker. 

Under våren kommer Sylf att släppa en rapport om hur AT-läkare rekryteras i Sverige.

– I år har 43 sjukhus svarat och vi har fått massa kunskap som är unik kring hur AT-läkare rekryteras. Vi tänkte sammanställa all den här informationen för att öka vår kunskap och kunna utveckla vårt material. Vårt mål är inte att stanna vid AT-läkare utan vi vill ju förstås att alla läkartjänster ska uppfylla våra krav för schysst rekrytering. 

Läs också:

Sylf får stöd för schyst AT-rekrytering

Modell för schysst rekrytering utvärderas

Åtta AT-orter prisas för bra rekrytering

Sylfs checklista för en bra rekrytering

Utlysning

 • Tjänsten har utlysts offentligt
 • Meritkriterierna framgår i annonsen
 • Beskrivningen av tjänsten är rättvisande

Intervjuer

 • Arbetsgivaren använder en strukturerad metod för intervjuer och andra tester
 • Sylf har erbjudits in att sitta med vid intervjuer med bibehållen lön

Utvärdering

 • Arbetsgivaren kan motivera vem som kallats till intervju och erbjudits tjänsten utifrån den förväntade förmågan att utföra arbetet
 • Arbetsgivaren har analyserat fördelningen av kön, ålder och utbildningsland i de olika stegen i rekryteringen och kan förklara eventuellt skev fördelning mellan grupperna.
 • Sylf bedömer att arbetsgivaren inte gör sig skyldig till strukturellt missgynnande.

AT-orter som får Sylfs certifiering »Schysst rekrytering 2019«. 

 • Avesta 
 • Eksjö 
 • Enköping 
 • Falun/Ludvika 
 • Gävle 
 • Helsingborg 
 • Hudiksvall
 • Jönköping
 • Katrineholm
 • Kungälv 
 • Landskrona 
 • Linköping/Motala 
 • Ljungby 
 • Lycksele 
 • Mora 
 • Norrköping 
 • Norrlands universitetssjukhus 
 • NU sjukvården 
 • Nyköping 
 • Sahlgrenska 
 • Skellefteå 
 • Trelleborg 
 • Visby  
 • Värnamo 
 • Västmanland (Köping + Västerås) 
 • Växjö 
 • Ängelholm 
 • Östersund 

Vilka orterna som har fått certifieringen publiceras även på AT-guiden.