Voltaren är ett av de läkemedel som innehåller diklofenak. Foto: Mostphotos

Diklofenak tillhör gruppen NSAID-läkemedel, icke-steroida antiinflammatoriska medel, och har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper. I dag säljs läkemedlet receptfritt, men från och med den 1 juni nästa år kommer det att krävas recept för tabletter och kapslar.

Tidigare granskningar har identifierat en liten ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar för diklofenak jämfört med andra NSAID. Nu hänvisar Läkemedelsverket till en studie från 2018 som indikerar ökad risk för förmaksflimmer, stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt – även vid lägre doser (mindre än 100 mg/dygn) och kortare behandlingstid. 

Studien har bidragit till att EU:s medlemsländer har uppmanats att nationellt ompröva receptfriheten för diklofenak.

– Beslutet att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna och dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Vid egenvård rekommenderar Läkemedelsverket i stället att man använder produkter som innehåller paracetamol, ibuprofen och naproxen.

Diklofenak finns även som kräm. Men enligt Läkemedelsverket ökar dessa produkter inte risken för hjärt-kärlsjukdom och kommer därför vara receptfria även i fortsättningen.