Som Läkartidningen tidigare rapporterat dömdes en läkarstudent vid Lunds universitet i slutet av juni till två års fängelse för våldtäkt. Studenten har överklagat själva våldtäktsdomen till hovrätten. Där är inte ärendet avgjort ännu, vilket innebär att domen inte har vunnit laga kraft.

Parallellt med det skickade lärosätet i somras en ansökan till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) för att få studenten avstängd. Där påpekade universitetet bland annat att offret var en annan läkarstudent. HAN ansåg dock inte att fanns tillräckliga skäl att stänga av mannen eftersom domen inte vunnit laga kraft. 

Lunds universitet var inte nöjd med beslutet och överklagade därför ärendet till förvaltningsrätten i Stockholm. Men även där får studenten nu alltså rätt.

Domstolen bedömer inte att studenten utgör en »påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö«, vilket är en förutsättning för att kunna avskilja studenten från läkarutbildningen.  

– Förvaltningsrätten tar i målet inte ställning till om det är lämpligt för den studerande att i framtiden erhålla läkarlegitimation och att arbeta som läkare. Det enda som prövas är om det finns lagliga förutsättningar att avskilja den studerande från läkarlinjen, säger rådmannen Johan Gefvert i ett pressmeddelande.

Till skillnad från HAN menar förvaltningsdomstolen att det inte krävs att domen har vunnit laga kraft för att en person ska avskiljas från sina studier. Domstolen har därför gjort en riskbedömning. Och det är i den som domstolen kommit fram till att den dömda studenten inte utgör en påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö.

 

Läs även:

Lunds universitet överklagar beslut om våldtäktsdömd student

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent