Antalet narkotikarelaterade dödsfall i riket var 566 år 2018, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 626 dödsfall 2017. Detta enligt rapporten Den svenska narkotikasituationen 2019 som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter står bakom.

– Främst är det dödsfallen till följd av fentanylliknande substanser som har minskat kraftigt. Det är psykoaktiva substanser som tillhör gruppen opioider och som ofta säljs via nätet. Att färre dör tyder på att insatserna som gjorts för att begränsa tillgängligheten av dessa substanser gett effekt, säger utredaren Mimmi Eriksson Tinghög i ett pressmeddelande.

Vanligaste orsaken till dödsfall är oavsiktliga överdoser. I 86 procent av dödsfallen handlar det om opioider. Naloxonläkemedel som kan rädda liv gjordes under 2018 mer tillgängligt bland annat för närstående och för räddningstjänsten. Under 2018 reglerades också 35 nya fentanylliknande och andra substanser som narkotika eller hälsofarlig vara.

Av rapporten framgår också bland annat att cannabis är den typ av narkotika som används mest. Omkring 4 procent av alla personer i åldern 16–64 år använde cannabis de senaste 12 månaderna, enligt den nationella folkhälsoenkäten. Användning av cannabis var vanligare bland män och i yngre åldersgrupper. Användningen har ökat i yngre åldersgrupper under perioden 2013–2018.

Andelen skolelever som under 2018 någon gång använde psykoaktiv substans, vanligen syntetiska cannabinoider, var 0,8 procent i årskurs 9 och 1 procent i andra året på gymnasiet.

De flesta av de patienter som fick narkotikarelaterad vård under 2018 använde opioider och ofta mer än en substans.

Antalet regioner som erbjuder sprututbyte har ökat.

Hela rapporten:

Den svenska narkotikasituationen 2019