2018 flyttade en stor del av hanteringen av patienternas klagomål från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) till vårdgivarna. Ivo kunde på så sätt frigöra resurser och koncentrera sig på de riktigt allvarliga klagomålen.

Nu har myndigheten Statskontoret, vilken utvärderar och följer upp statliga verksamheter, undersökt hur det nya klagomålssystemet fungerar. Och myndigheten kommer fram till att hanteringen är mer effektiv. Svarstiderna är kortare och vårdgivarna har fått bättre möjligheter att förebygga brister, ofta för att klagomålshanteringen sker på lägre nivåer i organisationen, nära patienterna.

Men det snart två år gamla systemet får inte de förväntade effekterna för patientsäkerheten. Den främsta anledningen är att de lärdomar som dras från klagomålen ofta stannar långt ute i verksamheterna. Det saknas en struktur för att sammanställa och analysera erfarenheterna och ta dem till en högre nivå i den egna organisationen eller till nationell nivå.

Statskontoret konstaterar också att det saknas en struktur på nationell nivå för att studera klagomålen och se mönster eller avvikelser. Sveriges Kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) arbetar för att standardisera klagomålshanteringen genom 1177 Vårdguiden. Det är en bit på rätt väg, men regionerna behöver till exempel arbeta fram en standard för kategorisering av klagomål.

Statskontoret rekommenderar nu att regeringen följer upp utvecklingen av antalet klagomål hos vårdgivarna, Ivo och patientnämnderna. Regeringen borde också fortsätta finansiera SKR:s arbete med 1177 Vårdguiden, samt öka kunskapen om klagomålshanteringen hos de privata vårdgivarna. 

Den nya klagomålshanteringen ska ge Ivo möjlighet att öka den egeninitierade tillsynen. Tidigare i veckan kom dock en rapport från Riksrevisionen som visade att Ivo inte har lyckats bygga ut den typen av tillsynsverksamhet som det var tänkt. Det har delvis att göra med att regeringens ekonomiska styrning inte har varit konsekvent, konstaterar Riksrevisionen.

Även Statskontoret påpekar att Ivo behöver satsa på den egeninitierade tillsynen. Statskontoret påpekar även att patientnämnderna, som också har ansvar för viss klagomålshantering, kan behöva ökade resurser för detta.

Hela rapporten finns på Statskontorets webbplats.

 

Läs även:

Riksrevisionen: Ivo måste få långsiktiga förutsättningar

Fler klagar på vården

Ivo: Patientens ställning i vården är för svag

Regeringen vill att Ivo ska slippa patientklagomål

Debatt: Ny klagomålshantering i vården ett juridiskt »kamouflagemål«?