KLF:s ordförande Susanne Bergenbrant Glas och vice ordförande Elizabeth Lichtenstein ger ett tankeexperiment: Om man tittar på hur lång tid det tar att halvera löneskillnaderna, och sedan tillämpar den medicinska principen om fem halveringstider innan något ämne lämnat kroppen, skulle lönegapet vara borta om 45 år. 

Kvinnliga läkares lön är alltjämt lägre än männens. En kvinna som fått legitimation 2005 och specialistkompetens 2010 tjänar i genomsnitt 1 356 kronor mindre i månaden. I vissa specialiteter skiljer det mer, såsom specialister i kirurgi, där männen tjänar 3 692 kronor mer. Det här visar statistik från Saco som Kvinnliga läkares förening refererade till i sin motion om att tydliggöra löneskillnaderna. 

– Skillnaderna blir mindre med åren men det går sakta, säger KLF:s ordförande Susanne Bergenbrant Glas till Läkartidningen.

KLF ville med sin motion att Läkarförbundet redovisar löneskillnaderna på ett mer detaljerat sätt, exempelvis mellan ålder och olika specialiteter. KLF vill också att man lätt ska se vilka regioner eller lokala områden som sticker ut i statistiken.

Läkarförbundets styrelse menade att organisationen redan arbetar med frågorna i lönekartläggningar och lönerevisioner, och i arbetet med centrala motparter. På sikt kommer dessutom en löneenkät att tas fram.

– De säger att de driver frågan. Men det är ingen brådska i drivandet, säger Susanne Bergenbrant Glas.

När det gäller motionens förslag om mer detaljerad statistik för att synliggöra skillnaderna framhöll styrelsen att det är svårt att ta fram och skulle kräva mer resurser. Men en stor anledning till att det är svårt att redovisa detaljerad statistik över löneskillnader är på grund av datorsystemet som används för att sammanställa löneinformation. Det går helt enkelt inte att ta fram denna data på ett smidigt sätt i dag.

Där hoppas KLF att man kan uppgradera systemet snart.

– Det kan ju inte vara »rocket science« i denna digitala tidsålder, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Fullmäktigemötet röstade med förbundsstyrelsen; att anse motionen besvarad.

 

Läs även

Fortfarande skillnader i lön mellan könen (2016)