– Varslet är nödvändigt och en logisk följd av vårt nya, smalare uppdrag att ge högspecialiserad och specialiserad vård. Vi har tidigare inte anpassat kostymen utan haft en bemanning för vårt gamla, bredare uppdrag. Nu minskar vi antalet tjänster men inte med fler än att vi kan fortsätta ge vård av hög kvalitet till våra patienter, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga i ett pressmeddelande.

Karolinska universitetssjukhuset beräknas göra ett underskott på 1,6 miljarder kronor för 2019. Detta trots att sjukhuset vidtagit en rad besparingsåtgärder, exempelvis anställningsstopp och andra åtgärder för att minska kostnaderna för hyror, IT och läkemedel.

I maj i år la sjukhuset dessutom ett varsel på 550 tjänster inom administration.

– Att varsla är en kraftig åtgärd och jag förstår att det skapar oro bland många medarbetare, men det är ofrånkomligt. Vi kommer att arbeta aktivt med att stödja alla medarbetare som eventuellt sägs upp att hitta nya arbeten. Jag vill betona att vi kommer att genomföra förändringarna med patientsäkerheten i fokus, säger Björn Zoëga.

Enligt sjukhuset är det i dagsläget inte klart exakt hur många eller vilka medarbetare som påverkas av varslet. Processen väntas pågå i några månader och kommer att ske med facklig samverkan.

– Vi följer de lagstadgade processerna och genomför detta i samverkan med de fackliga organisationerna. Vi kommer att arbeta så snabbt vi kan så att medarbetare ska få besked så fort som möjligt, säger Björn Zoëga.

Läs också:

Läkarföreningen: »Varslet kommer slå mot vården«

550 tjänster bort på Karolinska

Karolinska inför anställningsstopp

Nytt bakslag – Karolinska måste spara ytterligare halv miljard

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

Regionen skjuter till 400 miljoner till Karolinska

400 måste bort på Karolinska