Höjningen är beräknad till 1,61 procent enligt ett tidigare inriktningsbeslut. Dock ska varje höjning beslutas år för år. Förbundsstyrelsens förslag till höjning för 2020 gick igenom efter en kort diskussion där en röst höjdes för att låta avgiften ligga still för att inte förtroendevalda ska behöva ta diskussioner med medlemmar om avgiften.

Anna Rask Andersen, Upplands allmänna läkarförening, svarade att avgiften måste höjas enligt index, bland annat med tanke på den senaste tidens varsel:

– Det behövs väldigt mycket arbete det närmaste året, sa hon.

Höjningen klubbades.

Yrkesverksammas avgift blir därmed 48 kronor högre eller 4 kronor högre i månaden för yrkesverksamma och för icke yrkesverksamma 14 kronor högre för 2020 eller 1,20 kronor högre i månaden.

Budget för Läkarförbundets fackliga och professionella verksamhet antogs också. Med medlemsavgiftshöjningen beräknas intäkterna bli 117 miljoner kronor och kostnaderna 137 miljoner kronor 2020. Underskottet beräknas täckas av koncernbidrag från dotterbolagen (Läkartidningen och Lipus), fastighetsrörelsen samt avkastning på kapital.