På kort tid har varsel om neddragning med hundratals tjänster lagts gällande sjukhus i Stockholm. I början av månaden meddelade Karolinska universitetssjukhuset att 250 läkar- och 350 underskötersketjänster ska bort. I våras la sjukhuset också ett varsel på 550 tjänster inom administration. Och tidigare den här veckan meddelade både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus med mindre än en timmes mellanrum att sjukhusen kommer att varsla om 100 tjänster vardera. 

– Ilskan på vårdgolvet, och bristen på förståelse från ledning och politiker, blir ganska tydlig när man jobbar, säger Laura Björnström, ST-läkare i akutsjukvård på Södersjukhuset.

Det är hon som tillsammans med ST-läkaren Akil Awad startat uppropet. Det gjorde de genom att planera en protestmarsch senare i december och berätta om det i en grupp med namnet »Stockholms sjukvårdsupprop« på Facebook. 

Den gruppen startade de på kvällen måndagen den 25 november. Knappt fyra dygn senare hade den samlat över 13 000 personer som är verksamma i vården. Efter en vecka var siffran över 16 400.

– Vi vill samla alla yrkeskategorier, säger Laura Björnström.

Hon tror att varslen och de stora organisationsförändringarna i Stockholmssjukvården kommer att försämra patientsäkerheten, förlänga vårdköerna och försämra arbetsmiljön. Det är något även Stockholms läkarförening har påtalat. Laura Björnström tror också att de mest sköra och sjuka patienterna kommer att drabbas hårdast.

– Man har prioriterat genom att ta bort resurser från de stora akutsjukhusen, där de mest akuta patienterna ändå hamnar, utan att tillskjuta mer resurser till primärvården först. Vi anser att det är en felaktig prioritering och strider mot hälso- och sjukvårdslagen, säger Laura Björnström.

Den 14 december klockan 12 på dagen planerar gruppen att hålla en protestmarsch som utgår från Mynttorget i Gamla stan i Stockholm. Dit är både vårdpersonal och befolkningen i största allmänhet välkomna. Laura Björnström och några andra planerar också en debattartikel där de ger uttryck för protestgruppens missnöje och varför de tycker att politiker och sjukhusledning prioriterar fel.

Varför tror du att så många anslutit sig på så kort tid?

– Det finns ett väldigt stort missnöje och en stor desperation. Vi är överens om att ingen är överflödig på akutsjukhusen. Man känner sig missförstådd när ledningen anser att de här varslen är nödvändiga. Vi kan inte förstå hur politikerna resonerar när de säger att det är en ofrånkomlig omställning.

 

Läs även:

Nya varsel på sjukhus i Stockholm

Karolinska varslar 250 läkare

Läkarföreningen: »Varslet kommer slå mot vården«