På Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) fullmäktigemöte tidigare i år beslutade man sig för att ta ställning emot underläkartjänster som syftar till att fylla andra yrkeskategoriers vakanser och jobba vidare för att få upp frågan högre på agendan.

I sin motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte skriver Sylf att tjänsterna riskerar att utnyttja en väldigt utsatt grupp som är i stort behov av vikariat, och varnar för en spridning och en normalisering av fenomenet. Det leder enligt Sylf bland annat till otydliga anställningsformer, otillräcklig introduktion och handledning, ger en dålig förberedelse för underläkarnas framtida arbetsuppgifter samt att vägen till specialist blir längre.

Laura Eklinder från Sylfs styrelse sade sig tala för alla underläkare som funderat på att lämna läkaryrket eftersom de inte ser någon framtid »i den djungel av vikariat och bristande handledning som efter alltför lång tid leder fram till ett specialistbevis«.

– De funderar på att lämna yrket för att de inte får jobba med det de är utbildade till. För att få vårdkrisen att gå ihop och kunna öppna vårdplatser har avdelningar där underläkare arbetar som sjuksköterskor spridit sig över landet, sa hon och fortsatte:

– Vi anser att det är fel. Läkartjänster ska tillsättas för att täcka ett behov av läkare – allt annat är ett oförsvarligt resursslöseri.

På fullmäktigemötet ställdes flera nya yrkanden mot varandra. Det rådde enighet att Läkarförbundet bör verka för att läkartjänster ska tillsättas »i syfte att täcka behoven av läkare, läkares arbete och kompetensutveckling« och se till att det finns tillräckligt med AT, BT- och ST-platser. Men den stora stötestenen blev om Läkarförbundet även ska verka för fler läkarassistenttjänster för läkarstudenter som inte kan få förordnande att arbeta som underläkare, där de kan få utföra andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter.

Nej, tyckte Sylf och fick stöd från flera lokalföreningar. Ja, tyckte SLF student, som i sin tur hade förbundsstyrelsen bakom sig.

SLF Student ansåg att det behövs fler läkarassistenttjänster och att tjänsterna ger en viktig möjlighet för läkarstudenter att lära sig sjuksköterskeuppgifter.

– En läkare ska kunna utföra vissa sjuksköterskeuppgifter som läkarstudenter knappt lär sig i dag. Förslaget är ingen långsiktig lösning där vi ska ta över sjuksköterskornas uppgifter, men kan tillfälligt ge andrum i denna kris, sa Anton Hellberg från SLF student.

Men flera höjde varnande röster.

– Läkarassistenttjänsterna ska vara instegsjobb till läkarjobbet inte ett sjuksköterskeutfyllnadsjobb. Man måste vara tydlig med vem som ska göra vad, sa Kristina Jennische från Dalarnas läkarförening.

– Det är viktigt med bra kompetensutveckling för underläkare under hela karriären och där ingår läkarassistenttjänster. Däremot ser jag en risk att arbetsgivaren ser detta som en möjlighet att utöka användandet av läkarstudenter och yngre läkare för att lösa bemanningsproblem, sa Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening.

Efter votering vann Sylfs ståndpunkt – att förbundet inte ska verka för fler läkarassistenttjänster.