Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukvård där sjukhusen i Malmö och Lund ingår. Foto: Erik Langvad/Region Skåne

– Jag har inga planer på några varsel. Men jag vill tydlig understryka att det kommer att krävas en oerhörd återhållsamhet. Vi har inget utrymme när det gäller att totalt sett öka personalen ytterligare, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukvård.

När året är över har Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö och Lund ungefär 590 miljoner i besparingsbehov. Det blev klart när sjukhusstyrelsen nyligen klubbade sin budget för 2020. Där räknas årets underskott och de förväntade kostnadsökningarna nästa år in.  

Den största delen av besparingarna, 364 miljoner kronor, ska göras på personalkostnaderna. Trots det säger Björn Ekmehag att han inte vill göra några större förändringar i personalstyrkan.

Hur ska man göra då?

– Det är inte självklart att vi kan hämta hem hela den summan. Men vi måste hitta besparingar på många olika sätt. Det kan exempelvis vara rent strukturella förändringar, som att man måste koncentrera vård på färre ställen i Skåne. Det kan i en sådan situation hända att man totalt sett behöver lite färre medarbetare, säger Björn Ekmehag.

I de fall där det ändå blir tal om nyrekryteringar kommer Sus att fokusera på slutenvården för att ha tillräckligt med vårdplatser.

Oppositionen i Region Skåne befarar dock ett »stålbad« för sjukhusen. I en intervju med Sydsvenskan uttrycker regionrådet Henrik Fritzon (S) oro och jämför med varslet som nyligen lades vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Besparingen i personalbudgeten motsvarar närmare 600 tjänster, säger han till tidningen.

Förutom besparingar på personalsidan vill Sus effektivisera på ett antal andra områden. 88 miljoner kronor ska sparas på köp av verksamhet, material och tjänster. Därtill ska 39 miljoner sparas på läkemedel och 94 miljoner ligger i kategorin »övriga kostnader och bidrag«.

Hyrpersonal är ett debatterat ämne på flera håll i Sverige, så även i Skåne. Men där finns inte mycket utrymme för besparingar, endast 4,5 miljoner kronor. 

Trots kravet på besparingar finns ett antal delmål där regionen önskar bli bättre. Det handlar bland annat om cancerrehabiliteringen och att vårdskador, överbeläggningar och utlokaliseringar ska bli färre.

Kan man klara det med så stora effektiviseringar?

– Det måste vara vårt mål, att vi jobbar med våra arbetssätt men ändå kan ta hand om patienterna med den kvalitet vi vill uppnå. Självklart ska vi ge patienterna den vård de behöver.

Än så länge är det sparsamt med detaljerna i besparingarna. Därför vill de berörda läkarföreningarna i Skåne inte säga så mycket i nuläget.

– Vi vet inte alls vad det här innebär än. Vårt intryck är att man inte har tänkt att lösa krisen med massvarsel. Snarare motsatsen, man förstår att det inte skulle vara en långsiktig lösning. Men visst är vi oroliga, säger Karolina Boman, vice ordförande i Malmö läkareförening och specialistläkare på Sus i Malmö.

Hon fortsätter:

– Vår förhoppning är att man kan spara någon annanstans än på vår arbetsmiljö. Men vi förstår att det är mycket pengar.

 

Läs även:

Skåne vill ha ett års karens för hyrpersonal