Den 1 juli infördes anställningsstoppet för att undvika framtida uppsägningar. Det var en av flera åtgärder för att komma till rätta med sjukhusets ekonomiska underskott. 2018 gick sjukhuset back 148 miljoner kronor, och när anställningsstoppet infördes i somras fanns farhågorna att detta år skulle sluta likadant.

Men nu ser det ljusare ut och därför hävs anställningsstoppet.

– Vi ska inte ha ett anställningsstopp längre än nödvändigt, säger sjukhusstyrelsens ordförande Pär Johnson (L) till Sveriges Radio P4 Skaraborg

Han fortsätter:

– Det ser helt enkelt ut att gå åt rätt håll. Vi minskar bemanningspersonal, vi kommer ned i den personalkvot som vi har sagt att vi ska ha, och då inför vi det som vi kallar särskild anställningsprövning i stället.

Det innebär att sjukhusdirektören gör bedömningar från fall till fall om en anställning är nödvändig. Vissa undantag har dock gjorts även tidigare. Som Läkartidningen berättade i oktober har läkare rekryterats till närsjukvårdsteamen i Skaraborg.

Pär Johnson påpekar att läget för sjukhuset fortfarande är pressat men att kostnadsutvecklingen ser »bättre och bättre ut för varje månad«.

 

Läs även:

Stor oro för neddragning av vårdplatser i Skaraborg

Skaraborgs sjukhus: »Vi behöver se över modellen för teamen«

Hyllad Skaraborgsmodell på väg att kollapsa