Lena Hallengren (S) pratade om sjukvårdens utmaningar på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Foto: Jesper Cederberg

– Ni gör ett fantastiskt jobb. Varenda en av er. Ni tillhör ju den yrkesgrupp som är en helt väsentlig del av välfärden och som sitt jobb inte bara varenda dag, inte bara året runt utan också dygnet runt. Det är inte alla som kan stoltsera med det, sa Lena Hallengren, som var inbjuden för att tala på mötet. 

Hon konstaterade samtidigt att läkare jobbar i en verksamhet som inte sällan beskrivs som pressad och stressad eftersom regionerna ska möta ökade förväntningar och behov i en tuff ekonomisk situation.

– Det är svårt att stå här i dag och inte säga någonting om varslet på Karolinska universitetssjukhuset, sa Lena Hallengren och fortsatte: 

– Det är ju en del i vardagen för flera av er. Och det som händer i en del av landet påverkar även de som jobbar i andra delar. Inte bara i den direkta verksamheten, utan också i känslan av »Vad är det som händer? Ska vi också få varsel? Hur är det med ekonomin? Kan man lita på vården?«.

Hon tillade att det krävs ett samarbete mellan alla professioner för att den moderna vården ska fungera.

– Så fort det råder brist på någon kompetens så märks det för de andra. Utan att ge mig in för mycket i det som är regionernas ansvar så kan jag inte låta bli att säga det som jag har sagt tidigare: välfärden och sjukvården behöver fler medarbetare – inte färre.

Lena Hallengren tror inte att ett förstatligande är lösningen på vårdens utmaningar. Men på vissa områden behövs en ökad statlig kontroll. I januariavtalet slog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna fast att det krävs en nationell samordning för kompetensförsörjningen inom vården. Därför gav regeringen tidigare i höst Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett vårdkompetensråd efter årsskiftet.  

– Vården behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Då krävs det samverkan mellan alla olika aktörer. Det räcker inte att var och en bara ser om sitt hus. Därför tror jag att det nya nationella vårdkompetensrådet verkligen inte bara är något på pappret. Det kommer vara viktigt på riktigt. 

En annan viktig del i januariavtalet är en primärvårdsreform. Regeringen har utlovat att propositionen ska komma senast i december. Men den som hoppats få ett smakprov under fullmäktigemötet får vänta ett tag till.

– Det ska införas fastläkarsystem och vi ska ha listningstak. Men exakt hur möjliga bestämmelser ser ut kan jag inte gå in på i dag. Vi återkommer med det, sa Lena Hallengren. 

Hon betonade att det handlar om just en reformering av hela primärvården. Allt kommer inte rymmas i en enda proposition.

– Oavsett hur bestämmelserna kommer att se ut så kommer inte primärvårdens utmaningar vara lösta när klubban slår i bordet i riksdagen.

När det gäller möjligheten att även i framtiden kunna erbjuda befolkningen en jämlik, tillgänglig sjukvård av god kvalitet sa sig Lena Hallengren vara »väldigt optimistisk«.

– Men om vi ska klara det gäller det att fatta rätt beslut. Då gäller det att prioritera välfärden varenda dag. Det gäller också att inse att den allra viktigaste faktorn till framgång finns mitt framför näsan på mig. Nämligen alla ni som arbetar i vården, sa hon.