Allmäntjänstgöringen (AT) infördes i Sverige 1969. Läkarförbundet har länge påtalat att AT-föreskriften har passerat sitt bäst före datum.

Nu är det dags för en översyn. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över »myndighetens reglering av allmäntjänstgöring och särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad«. Som exempel nämns föreskrifter och allmänna råd för allmäntjänstgöringen. Uppdraget ska redovisas senast sista mars nästa år.

– Vi är väldigt glada och nöjda över att Socialstyrelsen fått det här uppdraget av regeringen. Vi har vid upprepade tillfällen, både i vår kontakt med regeringen och Socialstyrelsen, påtalat att man behöver revidera AT-föreskriften, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Hon fortsätter:

– AT-föreskriften har rätt många år på nacken och har en annorlunda uppbyggnad än de andra delarna som reglerar läkarnas utbildning.

Den nuvarande regleringen gör det svårare att komma förbi dagens flaskhalsproblematik, enligt Sofia Rydgren Stale. Bristen på AT-platser skapar långa väntetider som fördröjer vägen till färdig specialist.

– En del regioner har rapporterat att de upplever sig ha svårt att skapa fler AT-block för att regleringen är så tajt. Vi vet också att vi kommer ha kvar AT under väldigt lång tid framöver.

Läkarförbundet har flera förslag på hur man kan förändra regelverken i syfte att skapa fler AT-tjänster utan att tumma på utbildningskvalitén. Bland annat anser förbundet att de olika tjänstgöringsplaceringarna inte måste genomföras i en viss turordning, att normtiden för AT alltid ska vara 18 månader och att målen som AT-läkaren ska uppfylla bör revideras och anpassas till dagens och morgondagens hälso- och sjukvård.

– Vi tycker också att man bör revidera reglerna så att AT-läkaren kan handledas av ST-läkare. I dag står det att ska vara en specialistkompetent läkare. Vi vet att det är många ST-läkare som handleder AT-läkare redan i dag och vi tycker att det är rimligt, säger Sofia Rydgren Stale.

Sveriges Kommuner- och landsting (SKL) välkomnar också översynen. 

– Vi tycker att det behövs en översyn av AT-föreskriften. Vi har länge drivit på för att få till stånd en sådan, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på SKL.

Varför det?

– Ett av skälen är att AT-föreskriften är väldigt detaljreglerad, inriktad på olika åtgärder som ska göras och var man ska befinna sig som AT-läkare. Den har inte riktigt hängt med i tiden.

Även SKL hoppas att resultatet av översynen ska leda till att det blir lättare att få fram AT-platser.

– Som AT-föreskriften ser ut i dag är det svårt att utnyttja hela kapaciteten som finns i sjukvården. Det är speciellt viktigt att kunna göra det nu när regionerna ska utveckla BT och tillhandahålla AT och BT parallellt, säger Emma Spak.