Klara Westman, SLF student. Foto: Katrin Trysell

Det var tredje året i rad som SLF student lyfte frågan om offentlig utlysning av underläkartjänster i en motion.

– Förbundsstyrelsens svar har ju också varit ungefär detsamma varje gång; att de redan arbetar med frågan. Men det vi efterfrågar är att man på ett mer strukturerat och strategiskt sätt tar upp detta som en prioriterad fråga. Att man gör upp en plan och att man i olika forum hela tiden driver frågan, sa Klara Westman, SLF student, till Läkartidningen inför fullmäktiges beslut.

Följden av att underläkartjänster inte utlyses är att det inte alltid blir den som har bäst kompetens som anställs, enligt Klara Westman.

– De som vill jobba som underläkare ringer chefer, mejlar eller knackar på dörren för att se om det finns vikariat. Det leder till att arbetsgivaren inte vet vem som är bäst för tjänsten utan ofta väljer den som söker först eller den som han eller hon känner till genom kontakter.

Hon påpekade att AT-tjänster blir utlysta även om »nästan ingen uppfyller SYLF:s krav på Schysst rekrytering«. 

– Det finns mycket att jobba på där också. Men här finns det inte ens några tjänster utlysta, vilket är ett minimikrav. Det vet jag att förbundsstyrelsen håller med om, men vi vill att Läkarförbundet ska jobba mer prioriterat, mer strukturerat och mer målmedvetet med det här, sa Klara Westman.

Under behandlingen i fullmäktige höll förbundsstyrelsen fast vid att man redan arbetar med frågan, men i slutänden fick alltså SLF student bifall för sin linje.