I den senaste prognosen beräknas underskottet för Akademiska universitetssjukhuset landa på 527 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från Region Uppsala. Det är ett sämre resultat jämfört med den tidigare prognosen som var minus 477 miljoner kronor.

Försämringen uppges bero på att riks- och regionintäkterna är lägre än budgeterat.

Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, är inte särskilt förvånad.

– Minuset har stigit med ungefär 200 miljoner under året. Intäktsläget är svårt när man har en situation där man inte har vårdplatser. Man har ett sjukhus som är dimensionerat för att ta emot väldigt mycket regionvård men som inte kan göra det, säger han till Läkartidningen.

Han pekar samtidigt på att ekonomin också förvärrades av de stora problemen med leveranser av förbrukningsartiklar som drabbade flera regioner, inklusive Region Uppsala, under hösten.

I grannregionen Stockholm råder tufft ekonomiskt läge på flera sjukhus. Karolinska universitetssjukhuset har ett underskott på 1,5 miljarder kronor och varslade 600 tjänster, varav 250 läkartjänster, för tre veckor sedan. Under gårdagen varslade Södersjukhuset och Danderyds totalt 200 tjänster. Varslet på Södersjukhuset omfattar 25 läkartjänster. 

Torbjörn Karlsson säger att det finns en oro för varsel även på Akademiska.

– Självfallet så måste man vara orolig för det när den ekonomiska situationen ser ut som den gör. Vi var ju med om det för ungefär 15 år sedan då man gjorde sig av med 100 läkare. Men hittills har man sagt att man inte vill upprepa den situationen igen.

I somras antog Akademiska sjukhuset en plan för att nå ett nollresultat på tre år. Bland annat ska en total genomlysning av sjukhusets uppdrag genomföras. En projektgrupp ska ta fram förslag på vilka av sjukhusets uppdrag och verksamheter som ska föras över till Lasarettet i Enköping och till den nära vården. Man ska också se vilka verksamheter som kan fasas ut, där samma vård kan köpas av andra vårdgivare.

Resultatet av genomlysningen ska presenteras i december i år.

Läs också:

Akademiska får tre år på sig att nå nollresultat