För att minska sockerkonsumtionen vill WMA att regeringar världen över inför en skatt på tillsatt socker. Intäkterna från skatten ska sedan gå till hälsoprogram med syftet att minska förekomsten av övervikt och icke smittsamma sjukdomar.

WMA vill också att det ställs krav på livsmedelsproducenter att deklarera sockerinnehåll och att reklam riktad mot barn regleras hårt. Kraven är en del av ett policydokument som organisationen antog under sin årliga konferens som nyligen avslutades i Georgien. 

WMA:s president Miguel Jorge uttryckte också att mat och dryck med tillfört socker borde begränsas inom sjukvården och utbildningsväsendet. Han uppmanade även alla läkarföreningar runtom i världen att förespråka ett hälsosamt födointag där fria sockerarter inte utgör mer än 5 procent av energiinnehållet. 

Fria sockerarter (free sugars) definieras som tillsatt socker och socker som naturligt finns i honung, sockerlag, fruktjuice och fruktjuicekoncentrat. Därmed förespråkar WMA en mer strikt begräsning av fria sockerarter än Världshälsoorganisationen, som rekommenderar en gräns på 10 procent av energiintaget.

– Vi tycker att det är dags för regeringarna att agera mycket tuffare, och vi hoppas att WMA:s nya policyriktlinjer bidrar till det, sa Miguel Jorge under mötet, citerad i ett pressmeddelande.

I Sverige har bland andra Cancerfonden förespråkat både en skatt på sockersötade drycker och hårdare reglering av livsmedelreklam riktad till barn.

Hela policydokumentet finns på WMA:s webbplats.

 

Läs även:

WMA: Sätt klimatpress på era regeringar

Cancerfonden: Fetma riskerar gå om rökning som orsak till cancer

Forskare och läkare uppmanar till »fetmaupprop«

Storbritannien inför sockerskatt