Av de cirka 2 400 som svarat på Läkarförbundets enkät uppgav 27 procent att de under de senaste två åren, på grund av dålig arbetsmiljö, övervägt att arbeta för en privat digital vårdgivare på hel- eller deltid. Om man enbart tittar på de 500 specialister i allmänmedicin som svarat på enkäten är siffran 35 procent.

– Jag tycker att det är en stark indikator på en dålig arbetsmiljö. Bristerna har påtalats under lång tid. Att arbetsgivare inte tar till vara på den kompetens som finns är ett av de största problemen som svensk hälso- och sjukvård har, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Läkartidningen har tidigare berättat om hur specialisterna i allmänmedicin svarat på enkäten. Om man zoomar ut till alla svarande, är mönstret ganska likt. Men specialisterna i allmänmedicin tycks i regel uppleva mer problem med arbetsmiljön. 

Det är till exempel 51 procent som svarar att de gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete. Sett till alla specialiteter är det 36 procent. 52 procent av allmänspecialisterna i enkäten har övervägt att helt lämna sjukvården för en annan sektor. Bland läkarna i stort är siffran 43 procent.

Heidi Stensmyren menar att det pågår en dränering av läkare i vården.

– På sikt hotar det välfärden om man inte kan rekrytera och behålla läkare i verksamheten. 

Hon påpekar också att frågan om att öka antalet platser på utbildningarna för att täcka behoven ibland lyfts upp. 

–  Men om man har en dålig arbetsmiljö kan man utbilda så många man vill. Man kommer ändå inte att få läkare arbeta där, för de kommer att välja bort en dålig arbetsmiljö.

 

Läs även:

Många allmänläkare överväger att lämna vården

Fler blir specialistläkare inom allmänmedicin

Hälften funderar på att starta eget

Enkäten skickades slumpmässigt till 10 000 läkare inom både öppen- och slutenvården, varav cirka 2 400 svarade.

  • 36 procent av de svarande läkarna har under de senaste två åren på något sätt gått ner i arbetstid för att orka med sitt arbete.
  • 30 procent skulle öka sin arbetstid om arbetsmiljön var bättre.
  • 60 procent har funderat på att byta arbetsställe på grund av dålig arbetsmiljö.
  • 43 procent har funderat på att lämna vården för att jobba i en annan sektor.
  • 48 procent av de svarande läkarna har under de senaste två åren, på grund av dålig arbetsmiljö, funderat på att starta egen verksamhet eller arbeta som hyrläkare.
  • 27 procent har under de senaste två åren, på grund av dålig arbetsmiljö, funderat på att/ eller börjat arbeta för en privat digital vårdgivare på hel- eller deltid.
  • 69 procent har under de senaste två åren, sett att arbetsgivaren haft svårigheter att rekrytera personal på grund av brister i arbetsmiljön.