Illustration: Mostphotos

Som Läkartidningen tidigare berättat har kurser som innehållit så kallade Disc-modeller fått kritik för att vara pseudovetenskapliga. Det framgick när podden Sinnessjukt gick igenom kurser som bland annat regioner beställt för sina ST-läkare. Modeller såsom »Everything Disc« används för att deltagarna ska få en uppfattning om sitt eget och andras beteende i kommunikation med andra människor.

I podden säger till exempel psykologiprofessorn Magnus Lindwall att Disc »fallerar jättesnabbt« om den granskas vetenskapligt. Även läkare som gått utbildningar med Disc-moment har uttryckt kritik.

Att Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, har certifierat kurser som innehåller Disc-modeller motiveras med att det är en beprövad modell inom bland annat hälso- och sjukvården. Och Move management, som tillhandahåller de kurser som nämns i Sinnessjukt, säger att det verktyg som används i kursen visserligen inte kan beläggas vetenskapligt på det sätt kritikerna menar, men att det ändå är användbart som ett »pedagogiskt metod- och reflektionsstöd«.

– Det finns inga vetenskapliga studier på det sätt som har en motsvarighet i många behandlingsmetoder eller läkemedelsstudier – sådana existerar inte, säger Gunnar Hernborg, kursansvarig på Move managament.

Han menar att det delvis beror på att sådana studier är svåra att genomföra eftersom Disc bygger på självskattning.

– Däremot finns en beprövad erfarenhet som stärker validiteten och reliabiliteten som krävs för att ett sådant här verktyg ska användas. Det används inte på något sätt till kategorisering eller någon form av diagnostiserande. Det är enbart ett metodstöd i den här typen av kurs.

Men om beställarna av utbildningarna har invändningar mot validiteten i Everything Disc så är företaget redo att plocka bort verktygen ur utbildningarna.

– Vi har inget självändamålmål att ha med dem. Vi får inte betalt för att ha dem, vi måste tvärtom betala licenspengar, säger Gunnar Hernborg.

Företaget påpekar också att Disc-analysen utgör en mycket liten del av kurserna i den del som handlar om ledarskap. I tid kan det röra sig om några timmar på en kurs som är tio till tolv dagar lång. Enligt företaget motsvarar det mindre än tio procent av kursernas kostnad.

– De kurserna innehåller så mycket mer än ledarskap. De handlar om juridik, mångfald, jämställdhet, förståelse för en politiskt styrd organisation, påverkan och retorik.

I beskrivningen till denna hösts upplaga av en ledarskapsutbildning för ST-läkare, står det att Disc-analysen ligger till »grund för stora delar av kursens innehåll«. Den meningen citerades av Sinnessjukt och andra medier, däribland Läkartidningen. Men den är inte representativ, menar Gunnar Hernborg. 

– Jag reagerar på att beskrivningen för en enskild utbildning tolkas som att gälla alla.

Har de andra kurserna inte haft samma fokus på Disc-analysen?

– Inte till närmelsevis. Kursen har inte heller getts till regionerna de senaste fyra åren, säger Gunnar Hernborg som berättar att den bara sålts till 16 enskilda läkare.

Han säger även att flera fakturor som redovisats i podden Sinnessjukt inte alls inbegriper utbildningar som innehåller Everything Disc. Av de dryga 11 miljoner kronor som Sinnessjukt redovisar att 4 regionerna har betalat, rör 1,5 miljoner utbildningar utan några Disc-moment.

Han påpekar också att regionerna kompenseras för momsen, vilket gör att deras utgifter blir ett par miljoner mindre. Momsen ersätts dock av staten, det vill säga av skattepengar. Med moms kostar utbildningarna 9,6 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen är den region som betalat mest för utbildningar från Move management. Men när det gäller Disc säger personaldirektör Marina Olsson att verksamheterna kan ha gjort fel som köpt utbildningar med sådana moment.

I regionens »riktlinjer för användande av arbetspsykologiska test inom chefs- och medarbetarområdet« står att test ska vara granskade och godkända av Stiftelsen för tillämpad psykologi, European federation of psychologists’ associations eller Det Norske Veritas, ett företag som certifierar bland annat utbildningar. Det är inte Disc.

– Det talar emot att vi använder Disc i våra utbildningar, säger Marina Olsson.

Move management menar dock att de riktlinjerna inte går att tillämpa på hur verktyget används i de här kurserna.

– Vi har påtalat för Västra Götalandsregionen att de ramavtal som gäller inte är applicerbara för just de här kurserna. Det är därför de andra regionerna gör separata upphandlingar, säger Gunnar Hernborg.

 

Läs även:

Regioner satsar miljoner på ifrågasatt utbildning