Den 1 januari nästa år införs nya regler för hantering av misstänkt forskningsfusk. En ny statlig nämndmyndighet ska ta över ansvaret från högskolor och universitet för att utreda och besluta om oredlighet i forskning.

– Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och från årsskiftet får vi ett nytt system för att motverka forskningsfusk. Under hösten har det pågått förberedelser för inrättandet av den nya nämnden, och jag är glad att nu kunna presentera de som ska ingå där, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Den nya nämndmyndigheten har fått namnet Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nu har följande ledamöter utsetts av regeringen:

 • Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
 • Professor Peter Allebeck, Forte, Karolinska institutet
 • Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
 • Senior professor Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet
 • Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
 • Docent Björn Petersson, Lunds universitet
 • Professor Karin Sporre, Umeå universitet
 • Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
 • Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
 • Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Förordnandet för ledamöterna gäller till 2023.

Läkarkåren är representerad genom Peter Allebeck, överläkare och professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.

Noterbart är också att Margaretha Fahlgren, seniorprofessor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, tar plats i nämnden. Hon ledde den utredning som legat till grund för de nya reglerna och den nya nämnden som införs vid årsskiftet.

I och med nya ordningen försvinner den nuvarande Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning. Karin Sporre, professor vid Umeå universitet, och Björn Petersson, docent vid Lunds universitet, är ersättare i Expergruppen. Dessa två är de enda som följer med därifrån till den nya nämndmyndigheten.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln framgick att endast en person följer med från Expertgruppen för oredlighet i forskning till den nya nämndmyndigheten. Rätt är att det är två ersättare från Expertgruppen som tar plats i den nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Tidigare artiklar:

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk