Mellan åren 2007 och 2017 ökade antalet läkare i Sverige utan specialistkompetens med 45 procent. Undrar samma period blev specialistläkarna 21 procent fler, enligt siffror från Socialstyrelsen som Nyhetsbyrån Siren har bearbetat.

Tittar man på andelen läkare utan specialistkompetens, i förhållande till alla yrkesverksamma läkare, har den ökat med 3,4 procentenheter under de tio åren. I dag saknar mer än var fjärde läkare specialistkompetens, se grafik nedan.

– Det är alarmerande siffror på det sättet att vi inte vill ha en massa läkare som arbetar utan specialistkompetens och inte kommer vidare i utbildningen. Det måste finnas en balans, säger Stefan Lindgren, professor vid Lunds universitet och utredare av den nya läkarutbildningen, till Siren. 

Enligt Stefan Lindgren är de långa väntetiderna på både AT-platser och ST-tjänstgöring orsaken till att andelen specialistläkare har sjunkit.

– Det fylls på med läkare från Sverige och andra länder, men det tar lång tid att bli färdig specialist, säger han till Siren. 

Andelen specialistläkare har sjunkit i alla regioner utom Uppsala. Där var andelen specialiserade läkare 78 procent år 2017, vilket var högst i landet. Lägst andel specialistläkare per yrkesverksam läkare hade Gävleborg, med 68 procent. 

– Man inrättar inte fler specialistutbildningar bara för att det utbildas fler läkare och det kommer fler läkare från andra länder, utan specialistutbildningarna ska dimensioneras efter behoven i svensk hälso- och sjukvård, säger Stefan Lindgren. 

Läs mer:

Stor risk att BT-platserna inte räcker till

AT en allt snävare flaskhals