Anne Liljedahl, ordförande för Sylf Norrbotten och styrelseledamot i Norrbottens läkarförening, har varit i kontakt med flera besvikna AT-läkare. Foto: Göran Segeholm

I början av december fick AT-läkarna i Norrbotten ett mejl med ett kalldusch-besked. Ingångslönerna höjs inte för 2020, utan ligger kvar på 2019 års nivå.  

Det har varit kutym i Norrbotten att höja AT-läkarnas ingångslöner varje år. I samma veva har den tidigare AT-gruppen fått motsvarande löneökning. Men nu blir det varken höjda ingångslöner för AT-läkarna som börjar nästa år eller några kronor extra i lönekuvertet för de befintliga AT-läkarna.

– Det är ett trendbrott. Och det är de facto en lönesänkning med tanke på inflationen, säger Peter Johansson, ordförande för Norrbottens läkarförening.

Beslutet har fattats utan någon facklig förhandling eller diskussion, enligt läkarföreningen. 

Men arbetsgivaren bryter inte mot något avtal, konstaterar Peter Johansson. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att höja AT-läkarnas ingångslöner. Eftersom AT-läkarna har en visstidsanställning är de inte med i lönerevisionen.

– Det har alltid varit så att det blivit en liten löneökning efter ett år. Det har varit en goodwill-grej som skett automatiskt. Folk är vana vid det. Men nu bryter man alltså den traditionen, säger Peter Johansson.

Han är mycket kritisk till regionens agerande, som han tycker skickar dåliga signaler.

– Det signalerar att vi är en verksamhet i stor kris och det är inte framåtsyftande vad gäller rekrytering. Vi är den mest perifera regionen i Sverige och då behöver vi ha attraktiva löner, säger han och fortsätter:

– Det hade räckt med en liten höjning för att visa AT-läkarna att »vi ser er, bryr oss och är måna om att vara en attraktiv arbetsgivare«.

Anne Liljedahl, ordförande för Sylf Norrbotten och styrelseledamot i Norrbottens läkarförening, har fått mandat att kalla till överläggningar med ansvarig hr-chef. Hon beskriver åtgärden som ett »missriktat sparbeting« från regionens sida.

Enligt henne har flera AT-läkare hört av sig till Sylf. De är besvikna över regionens beslut. Några har uttryckt att deras intresse av att jobba kvar i Norrbotten har minskat.

Sylf skriver på sin hemsida att det »skickar ett väldigt tråkigt budskap till hela läkarkåren« och att lärdomen blir att man framöver måste hitta bättre sätt att hålla koll på AT-läkarnas löner. Man bör även fundera på förhandlingar på gruppnivå, enligt Sylf.

Det AT-läkarna kan göra själva är att begära lönesamtal och kräva att arbetsgivaren motiverar varför lönen inte ska höjas, framför allt med tanke på inflationen.

Enligt Region Norrbottens hr-direktör Karin Larsson ligger AT-lönerna i Norrbotten högt i jämförelse med övriga landet. Det i kombination med att det är ett högt söktryck till tjänsterna ligger bakom regionens beslut att inte justera upp ingångslönen 2020.

– Vi gör en årlig översyn av hur våra ingångslöner ligger och jämför oss med andra regioner. Och vi ligger topp fem i landet, säger hon och fortsätter:

– Vi tycker att vi ligger på rätt nivå och vi har ett jättebra söktryck i hela länet. Vi har i genomsnitt tio sökande till varje tjänst och vi tror att det kommer öka ytterligare.

Enligt Region Norrbotten ligger de nuvarande AT-lönerna på 35 000 kronor i Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå och 33 500 i Sunderbyn.