– Under den senaste månaden har vi fått kännedom om två möjliga fall. Vi vill göra kliniskt verksamma läkare medvetna om att den här typen av fall kan förekomma även i Sverige, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen till Läkartidningen.

Sedan i somras har det rapporterats ett stort antal lungskador med koppling till användning av e-cigaretter, så kallad vejpning, i USA. Mellan juni och november i år handlar det om 2 290 misstänkta fall, inklusive 47 dödsfall, enligt den senaste rapporten från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC.

Nu har alltså två misstänkta fall dykt upp i Sverige.

– Det finns flera möjliga orsaker som skulle kunna förklara den här lungskadan som de här patienterna har, men vi kan inte utesluta att det rör sig om en vejpningassocierad skada, säger Erik Lindeman.

Han betonar att det här inte handlar om vanliga, kommersiellt tillgängliga e-cigaretter med nikotin.

Samtliga fall i USA har varit förknippade med användning av vejpningprodukter som köpts utanför den officiella marknaden för e-cigarettprodukter. Och i en överväldigande majoritet av fallen handlar det om produkter med THC, som står för ruseffekten i cannabis.

– Även i de två fallen i Sverige finns uppgifter om användning av THC-haltiga vejpningvätskor.

Enligt Erik Lindeman finns det i USA starka misstankar om att det är tillsatsämnet vitamin-E-acetat – som under 2019 börjat användas för att späda ut THC-oljor – som är boven i dramat.

– Poängen med att tillsätta det är förstås att den som säljer ska tjäna mer pengar. Det är lite grann analogt med att blanda kokain med bakpulver, säger Erik Lindeman.

Enligt Erik Lindeman inhandlas THC-haltiga vejpningvätskor ofta via säljare på Darknet, en del av internet där trafiken inte kan spåras. 

– Säljarna riktar sig direkt till den svenska marknaden med produkter som nästan uteslutande är importerade från USA, säger Erik Lindeman och fortsätter:

– I och med att vi har indikationer på att det här sättet att missbruka cannabis har blivit allt mer populärt och att kunderna köper sina produkter från själva epicentret av den här epidemin i USA bedömer jag att risken är ganska stor att vi får sådana här fall, säger Erik Lindeman.

Fallen i USA kännetecknas av ett sjukdomsförlopp som utvecklats under dagar till veckor, med symtom som buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän sjukdomskänsla och tilltagande dyspné. I USA har patienterna i mer än 80 procent av fallen varit under 35 år.

– När patienten är en ung människa med andningsbesvär är det viktigt att försöka ta en vejpninganamnes. Och då är det alltså just THC-vejpning man ska ställa riktade frågor om, säger Erik Lindeman.

Han konstaterar att många patienter svarat väl på behandling med kortikosteroider. 

– Men det är inte säkert att man får bukt med de här skadorna, som är oerhört allvarliga. I USA har närmare 50 patienter dött, trots full behandling.

Allra viktigast som läkare är att överhuvudtaget tänka tanken att det kan röra sig om en lungskada med koppling till THC-vejpning, betonar han.

– Läkare är välkomna att kontakta Giftinformationscentralen vid misstänkta fall. Då går vi igenom hur man ska driva diagnostiken vidare och bäst ta hand om patienterna, enligt Erik Lindeman.

E-cigaretter och vejpning

E-cigaretter förekommer i olika former. De kan vara mycket lika traditionella cigaretter men även likna till exempel pennor eller leksaker. E-cigaretter består av ett munstycke, ett batteri, en förångare (vaporisatör) och rökvätska. 

Då rökaren suger på munstycket hettas rökvätskan upp och ånga bildas. Vid utandning ser det ut som en rökpuff. Vätska finns både med och utan nikotin. Ofta innehåller den smaktillsatser, till exempel choklad eller frukt.

Läs mer: E-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka

Diagnosen EVALI

EVALI står för E-cigarette, or vaping, product use associated acute lung injury.

Diagnosen EVALI handlar i stor utsträckning om att utesluta andra orsaker till lungpåverkan (främst infektiösa).  Anamnestiska uppgifter om vejpning av THC-oljor i kombination med DT-verifierade »ground-glass«-förändringar i lungparenkymet bör väcka misstanken om EVALI hos patienter med nydebuterad andningspåverkan. 1

De amerikanska fallen kännetecknas av ett sjukdomsförlopp som utvecklats under loppet av dagar till veckor, med symtom som buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän sjukdomskänsla och tilltagande dyspné. Ofta har de gastrointestinala symtomen dominerat initialt. Laboratorieanalyser har visat stegrade vita, måttligt-uttalat stegrat CRP och en hög sänka (> 90 mm). De flesta patienterna har vid inläggning på sjukhus haft feber, takykardi, ökad andningsfrekvens och en oxygenmättnad understigande 94 procent. Lungförändringar har verifierats radiologiskt, med slätröntgen eller DT. 2,3

Många patienter har svarat väl på behandling med kortikosteroider som använts i doser runt 120 mg metylprednisolon/dygn uppdelat på 2-3 doser. 95 procent av fallen har behövt läggas in på sjukhus, i många fall på intensivvårdsavdelning. Tillförsel av syrgas är ofta nödvändigt, i flera fall via respirator och i ett antal fall med hjärt-lungmaskin (ECMO). Över 80 procent av EVALI-fallen är under 35 år. 1, 2, 3

Källa: Erik Lindeman och Anna Myrnäs, båda överläkare på Giftinformationscentralen

Referenser:

1. Jatlaoui TC, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1081-6

2. Kaliniskiv A, et al. Lancet Respir Med. 2019;7(12):1017-26

3. Blagev DP, et al. Lancet. Epub 8 november 2019