Aida Mikaeili. Foto: Selfie

Berätta – vem är du?

– Jag läser i Sofia, Bulgarien, och börjar termin 10 efter jullovet. I Sofia är vi 89 svenska läkarstudenter enligt CSN:s uppgifter från föregående år.

Hur väcktes ditt fackliga engagemang?

– Det började 2018 i samband med BT och allt som skulle sättas igång i Sverige. Då fanns ingen lokalort i Sofia, så jag kontaktade SLF för att få mer information. De sa att det gick att starta upp en lokalort i Sofia, och det gjorde jag hösten 2018. Sedan kom jag också med i styrelsen för SLF student utland, där jag varit lokalortsansvarig. Jag gillar fackliga frågor och mitt intresse för det bara växer och växer.

Vilka frågor brinner du mest för?

– Framför allt möjligheterna att komma in i den svenska hälso- och sjukvården och få erfarenhet därifrån. Det är väldigt viktigt när man studerar utomlands.

Vilka frågor ska ni fokusera på nästa år?

– Under 2020 kommer vi fokusera på tre frågor. Ökat påverkansarbete och bevakning och påverkan av bastjänstgöring vid uppstarten och övergångsperioden mellan BT och AT. Den tredje fokusfrågan är praktikmöjligheterna inom den svenska hälso- och sjukvården.

De senaste två åren har flera nya lokalorter startats samtidigt som antalet svenska läkarstudenter i utlandet har minskat. Vad beror det på?

– Det är mycket förändringar som sker hemma i Sverige och man vill ha bättre koll på vad som gäller när man ska komma tillbaka. Sedan har vi satsat mycket på rekrytering. Genom rekryteringsresorna som vi gjort i år har fler blivit engagerade och de som inte hade lokalorter valde att starta upp det för att vara en del av föreningen.

Vilken är den största utmaningen för utlandsstudenterna när det gäller basttjänstgöringen?

– Att så mycket fortfarande är oklart. Och för den första kullen som tar examen nu finns det en stor oro att inte platserna ska räcka till – att BT blir en ny flaskhals. Det är ungefär 400 studenter och en del regionerna ska bara ha 4–5 BT-platser.

SLF student utland är en del av Sveriges läkarförbund Student, och räknas som en lokalavdelning. Utlandsavdelningen grundades 2008 och representerar alla svenska läkarstudenter utanför Sveriges gränser.

Aida Mikaeili tar över efter den tidigare ordföranden Huseyin Admis.

Läs också:

Stor risk att BT-platserna inte räcker till

BT en het fråga för utlandsstudenterna

Pilotförsök ska visa vägen för läkarnas BT

Många frågetecken kring införandet av BT