Som Läkartidningen tidigare har berättat har Karolinska universitetssjukhuset varslat om att  600 vårdtjänster ska bort, och Danderyds sjukhus och Södersjukhuset har varslat 100 vardera. Tidigare har Karolinska universitetssjukhuset även varslat 550 tjänster inom administration.

Nu har Ivo startat fyra ärenden med anledning av nedskärningarna, rapporterar TT. Tre ärenden gäller de tre sjukhus som nyligen lagt varsel. Det fjärde gäller Södertälje sjukhus som stängt en avdelning på grund av nedskärningar.

– Vi vill titta på patientsäkerheten och vi vill gärna se någon slags riskbedömning för patienterna, och konsekvensbeskrivning, säger Ivos utredare Ann Fagerlind till TT.

Bakom uppsägningarna ligger stora ekonomiska underskott. För Karolinska universitetssjukhusets del rör det sig om 1,6 miljarder kronor i år. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset går back med 130 respektive 156 miljoner kronor, och utan åtgärd ser båda ut att redovisa 300 miljoner kronor i underskott nästa år.

Varslet på Karolinska universitetssjukhuset rör 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster. På Södersjukhuset handlar det om 25 läkartjänster, 50 underskötersketjänster och 25 administrativa tjänster. Danderyds sjukhus har inte preciserat sitt varsel.

Region Stockholm håller också på att ställa om sjukvården så att vård flyttas från sjukhus till primärvården. Det är något som Ivo nu följer för att se påverkan på primärvården.

– Vi vet redan nu att det är svårt med tillgängligheten i primärvården, säger Ann Fagerlind. 

Läs även:

Nya varsel på sjukhus i Stockholm

Karolinska varslar 250 läkare

Läkarföreningen: »Varslet kommer slå mot vården«

Stort underskott – anställningsstopp på tre Stockholmssjukhus