Bakom anmälan står Olle Hollertz, ordförande i Kalmar läns läkarförening. Han beskriver hur det i dag finns omkring tio meddelandesystem där information strömmar in dygnet runt, sju dagar i veckan. 

»Detta ständiga inflöde av information leder till stress, känsla av otillräcklighet och kontrollförlust. Dessutom är det omöjligt att överskåda all data, vilket är en patientsäkerhetsrisk«, står det i begäran till Arbetsmiljöverket.

– Jag har själv blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg för att jag hade glömt bort en remiss som skulle skickats. Den hade hamnat i högen med information. Ivo svarade då att regionen skulle se över informationssystemen för att förbättra patientsäkerheten, säger Olle Hollertz till P4 Kalmar.

Läkarföreningen påpekar att frågan lyfts till arbetsgivaren flera gånger tidigare men att man inte fått något gehör. Därför begär föreningen nu att regionen gör en kartläggning av informationsflödet, samt att regionen inför åtgärder som rationaliserar och prioriterar i informationsflödet.

Nästa steg är att Region Kalmar län ska lämna ett svar till Arbetsmiljöverket.

– Vad det blir kan jag inte säga i dag, säger regionens hr-direktör Helen Persson, till P4 Kalmar.