Läkartidningen har tidigare berättat att Upplands allmänna läkarförening anmält och krävt Region Uppsala på skadestånd. Anledning är att föreningen anser att regionen brutit mot samverkansavtalet eftersom facket inte informerats eller fått möjlighet att tycka till om bytet av leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården.

Den 1 oktober tog Apotekstjänst över som ny leverantör i fem regioner, men direkt uppstod problem med leveranserna. Det medförde stora problem. Bland annat fick tre regioner ställa in operationer på grund av brist på förbrukningsartiklar.

Upphandlingen gjordes av Varuförsörjningen, ett regionövergripande samarbete mellan Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro.

Nu rapporterar SVT Nyheter Uppsala att nio Saco-förbund ställt sig bakom en ny tvisteframställan med skadeståndskrav som skickades till regionen i förra veckan. De anser att regionen brutit mot medbestämmandelagen eftersom de inte fått vara med och påverka vid upphandlingen. 

Facken anser också att regionen brutit mot arbetsmiljölagen.

Enligt Knut Bodin, ordförande i det lokala Saco-rådet samt huvudskyddsombud för Upplands allmänna läkarförening, handlar det om att arbetsgivaren inte levt upp till sin skyldighet att undersöka de risker som finns för arbetstagarna med anledning av till exempel förändringar i verksamheten.

– Vi kan nu konstatera att medarbetare på Akademiska hittills lagt ner totalt 9 000 arbetstimmar på att utföra arbete med att hämta, plocka och packa upp varor och rådda i det här. Det är en väsentlig påverkan på arbetsmiljön som inte är kartlagd och riskbedömd innan, säger han till Läkartidningen.

Någon exakt summa på skadeståndet har inte lagts fram. Det ska preciseras vid förhandlingen med regionen som troligtvis genomförs i januari nästa år.

Vad hoppas du att förhandlingen ska ge?

– För det första att man ska följa medbestämmandelagens paragrafer om förhandling innan förändringar och om informationsskyldigheten. Även om man bildar något slags övergripande nämnd för flera regioner måste man se till att man planerar på respektive region och i samverkan. Annars får ju inte vi någon som helst möjlighet till något inflytande i frågorna. Det har varit förödande konsekvenser, och det är fortfarande problem.

Knut Bodin hoppas också att regionen ska tänka sig för i fortsättningen.

– När man kräver ett skadestånd så är det ju för att det ska svida för arbetsgivaren, att de på det viset ska inse att det här är fel och tänka: »Nästa gång får vi passa oss för det här annars åker vi på ett skadestånd«. Det är vår förhoppning.

Läs mer:

Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst

IVO utreder leveranskrisen

Leveranskaoset i sjukvården ska granskas

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd