– Vi är jätteglada över engagemanget. Det var många frågor om att följa implementeringen av den nya läkarutbildningen och behovet av fler läkarassistenttjänster, säger tillträdande ordföranden Niki Shams.

Ett önskemål från fullmäktige var att SLF student ska försöka förstärka läkarlegitimationens legitimitet i och med den nya sexåriga läkarutbildningen.

– Ett verktyg är en nationell slutexamination. Det är något som vi fortfarande är för. Men vi är öppna inför andra lösningar också, säger avgående ordföranden Theodor Lav.

– När vi väl får vårt leg ska det vara en kvalitetsstämpel för oss som läkare, säger Niki Shams.

Det fattades också beslut om att SLF student ska verka för att regionerna ska erbjuda fler läkarassistenttjänster.

– Vi tycker att det är en väldigt bra tjänst både för läkarstudenten som får lära sig och tjäna pengar och för klinikerna och mottagningar som kan avlastas, säger Niki Shams.

Miljö- och klimatfrågor var andra stora ämnen på årets fullmäktige. En fråga som diskuterades flitigt var klimatkompensation för flygresor inom förbundet. Det beslutades att förbundsstyrelsen ska se över sina rutiner och väcka en diskussion kring resvanor för att främja tåg över flygresor.