Foto: Mostphotos

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt genomströmningen på de stora utbildningarna med yrkesexamen. Genomströmningen för läkarutbildningen är hög, men bland barnmorskestudenter är den ännu bättre – där är examensfrekvensen hela 90 procent.

För läkarstudenterna som började läsåret 2009/10 hade 88 procent tagit ut sin läkarexamen till och med läsåret 2017/18.

Enligt UKÄ har andelen läkarstudenter som tar ut läkarexamen varit i stort sett konstant sedan läsåret 99/00. Kvinnliga studenter är bättre på att gå i mål med läkarutbildningen än manliga.

Ungefär 2–3 procent av läkarstudenterna tar ut en annan examen. De flesta som inte tog ut examen, var långt ifrån att göra det. Få var närmare än en termins heltidsstudier ifrån en examen.

Av dem som tagit ut en läkarexamen läsåret 2017/18 hade sju av tio blivit klara inom normalstudietiden – det vill säga tolv terminer från start. Efter ytterligare en termin hade 84 procent examinerats, enligt UKÄ.

När de gäller andel studenter som är kvar termin 2 toppar läkarutbildningen listan. 94 procent av läkarstudenterna i den undersökta årskullen var kvar, 96 procent av de kvinnliga studenterna och 92 procent av de manliga.

UKÄ har även tittat på prestationsgraden (antalet avklarade högskolepoäng omräknade till helårsprestationer dividerade med antalet helårsstudenter). Den mäter i vilken utsträckning studenter tar de högskolepoäng som de registrerar sig för. Även här toppar läkarstudenterna listan, tillsammans med studenterna på fysioterapeut-, arkitekt- och arbetsterapeututbildningarna. För samtliga var prestationsgraden 96 procent. Även här har kvinnliga studenter bäst resultat. 

Läs också:

Stor oro för läkarstudenters fallande studiesresultat