Det är Dagens Medicin som rapporterar att det nu finns ett avtal klart mellan Onemed och Varuförsörjningsnämnden i de fem regioner som drabbats av leveransproblem och materialbrist. Problemen började den 1 oktober då Apotekstjänst AB tog över leveranserna.

Sedan dess har ett stort antal operationer ställts in och regionerna har varit tvungna att beställa varor från andra leverantörer. För att säkra vården och få ner kostnaderna beslutade Varuförsörjningsnämnden i slutet av oktober att ta in ytterligare en leverantör. Och nu är det alltså klart att det blir Onemed.

– Vi har haft svårt att hitta en leverantör som velat gå in och täcka upp för Apotekstjänst några månader. Det har vi förståelse för. Vi valde därför att teckna avtal med Onemed om ett år med möjlighet till förlängning, säger nämndens ordförande Bechet Barsom (KD) till Dagens Medicin.

På måndag ska Varuförsörjningsnämnden ta beslut om när avtalet ska träda i kraft. Ännu är det inte heller klart hur stor del av Apotekstjänsts uppdrag som ska tas över. 

– Det är det vi ska diskutera med regionerna vid nämndmötet på måndag. I vilken omfattning behöver de deras hjälp? Och finns det en enskild region som ska ryckas ut från Apotekstjänst och helt gå över till Onemed, säger Bechet Barsom till Dagens Medicin.